Specjalizujemy się w świadczeniu profesjonalnej pomocy pedagogicznej i psychoterapeutycznej:

Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia par
Psychoterapia rodzin
Konsultacja psychiatryczna
Psychoterapia okołoporodowa
Diagnoza i terapia przetwarzania słuchowego
Psychoterapia dzieci
Terapia Bilateralna
Konflikt rozwodowy - grupa wsparcia - Trwają zapisy do grupy!
Psychoterapia młodzieży
Trening mentalny
Psychodrama - grupa terapeutyczna
Trening Zastępowania Agresji - warsztaty dla rodziców
Warsztaty rozwoju osobistego dla dorosłych z Zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem
Warsztaty rozwoju osobistego dla młodzieży z Zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem

Psychoterapeuci w Fortis Mentis

Swoją pracę poddają regularnej superwizji przez certyfikowanych superwizorów, co pozwala na profesjonalizację prowadzonych zajęć i osiągnięcie wysokiego poziomu satysfakcji osób korzystających z pomocy i wsparcia. Stale poszerzają wiedzę i podnoszą kwalifikacje zawodowe podczas udziałów w specjalistycznych szkoleniach, seminariach i konferencjach naukowych.

Na czym polega psychoterapia i dlaczego warto z niej korzystać?

Psychoterapia jest procesem pozwalającym na zdefiniowanie problemu i osiągnięcie wyznaczonego celu. Opiera się na zbudowaniu relacji pomiędzy psychoterapeutą i pacjentem, dzięki której możliwe jest przeprowadzenie szczerej i otwartej rozmowy. Psycholog z Warszawy, jest obiektywny, neutralny, nieoceniający i oferuje zewnętrzną perspektywę, co pomaga w rozwiązywaniu problemów.

Dzięki pracy z psychologiem możliwe jest lepsze zidentyfikowanie i zmiana negatywnych wzorców myślenia oraz zachowań stojących na drodze ku lepszemu samopoczuciu. Terapie takie, jak terapie indywidualne i terapie grupowe służy nie tylko rozwiązywaniu bieżących problemów, stanowi także naukę nowych umiejętności przydatnych w radzeniu sobie z wyzwaniami, jakie mogą pojawić się w przyszłości.

Z jakimi problemami należy zgłosić się do psychologa?

Psychoterapia pomaga radzić sobie w obliczu różnego rodzaju problemów. Sesje z psychologiem dostosowane są do typu pacjenta i jego indywidualnych potrzeb. Na psychoterapię indywidualną powinny zgłosić się osoby doświadczające trudności w radzeniu sobie w życiu codziennym, cierpiące na depresję i posiadające niską samoocenę. Wskazaniami do podjęcia psychoterapii są również fobie, zaburzenia lękowe oraz zaburzenia osobowości i zaburzenia psychosomatyczne. Na terapię powinny zgłosić się także osoby cierpiące z powodu urazów w postaci choroby, utraty zdrowia bądź śmierci kogoś bliskiego. Praca z psychoterapeutą wykorzystywana jest także jako środek w walce z uzależnieniami. Sesje psychoterapii indywidualnej przeznaczone są dla osób dorosłych, a także dla dzieci oraz młodzieży.

Oferowane sesje psychoterapeutyczne

Poza psychoterapią indywidualną, psychoterapią młodzieży i dzieci, Klienci mogą skorzystać z psychoterapii par, terapii małżeńskich oraz z psychoterapii rodzin. W sesjach tych powinny brać udział osoby chcące poprawić jakość związku lub więzi rodzinnych poprzez polepszenie komunikacji, naukę konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i poprawę wzajemnych relacji. Dostępna jest również psychoterapia okołoporodowa przeznaczona dla kobiet oraz par doświadczających obniżonego nastroju i depresji w trakcie ciąży i po rozwiązaniu. Terapia ta przeznaczona jest także dla rodziców zmagających się z silnymi emocjami na skutek poronienia, śmierci dziecka bądź narodzin dziecka dotkniętego ciężką chorobą lub niepełnosprawnością. Psychoterapeuci pomagają również w wypadku występowania lęku przedporodowego oraz trudności w budowaniu relacji z noworodkiem i niemowlęciem.

Korzyści płynące z psychoterapii - Psychoterapia Żoliborz w Warszawie

Psychoterapia stanowi doskonałe narzędzie służące lepszemu poznaniu samego siebie. Dzięki pracy z terapeutą można osiągnąć szereg korzyści. Wynikają one między innymi z nabycia umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz rozwiązywania problemów i stawiania czoła przeciwnościom. Terapia poprawia również jakość relacji międzyludzkich i uczy zażegnywania konfliktów. Praca z psychoterapeutą przynosi także korzyści osobom zmagającym się z uzależnieniami, fobiami i różnego rodzaju zaburzeniami.

Nasz adres

 
Adres

Poradnia Psychoterapeutyczna Fortis Mentis w Warszawie | Żoliborz

ul. Tucholska 11 lok. 50

01-618

 
E-mail
 
Telefon