Wypalenie zawodowe - leczenie Warszawa

Wypalenie zawodowe to stan emocjonalnego, psychicznego i fizycznego wyczerpania, którego doświadczają osoby długo pracujące w wymagających i stresujących zawodach.


Wypalenie zawodowe obejmuje trzy wymiary:

 • wyczerpanie emocjonalne – uczucie wyczerpania, brak energii i empatii wobec innych ludzi
 • dystansowanie się od innych osób, traktowanie ich jak obiektów
 • spadek poczucia własnej skuteczności – brak motywacji i satysfakcji z wykonywanej pracy, poczucie bezradności

Wypalenie zawodowe może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak depresja, lęki, problemy z alkoholem i narkotykami, a nawet myśli samobójcze. Dlatego ważne jest, aby pracodawcy podejmowali kroki w celu zapobiegania wypaleniu zawodowemu i wspierali swoich pracowników w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z pracą.


Objawy wypalenia zawodowego

Wypalenie zawodowe objawia się m.in.:

 • chronicznym zmęczeniem
 • poczuciem beznadziei
 • brakiem satysfakcji z pracy
 • zmniejszeniem zaangażowania w wykonywanie zadań
 • konfliktami z kolegami z pracy
 • trudnościami w utrzymaniu koncentracji
 • trudnościami z radzeniem sobie ze stresem
 • bólem głowy, problemami trawiennymi czy problemami ze snem


Przyczyny wypalenia zawodowego

Czynniki, które przyczyniają się do rozwoju wypalenia zawodowego, to przede wszystkim:

 • nadmierne obciążenie pracą
 • brak wsparcia ze strony przełożonych i kolegów z pracy
 • niskie wynagrodzenie,
 • brak poczucia uznania za pracę
 • konflikty z klientami lub innymi osobami, z którymi pracownik ma kontakt w swojej pracy


Jak można leczyć wypalenie zawodowe?

Leczenie wypalenia zawodowego zwykle wymaga wielopłaszczyznowego podejścia i może obejmować wiele różnych działań:

 • psychoterapia – może pomóc w radzeniu sobie z negatywnymi myślami i emocjami związanymi z pracą oraz w rozwijaniu zdrowszych sposobów radzenia sobie z trudnościami w pracy
 • terapia farmakologiczna – w niektórych przypadkach mogą pomóc leki przeciwdepresyjne lub leki przeciwlękowe
 • zmiana stylu życia – wypalenie zawodowe może być często spowodowane brakiem równowagi między pracą, a życiem prywatnym. Właściwe zarządzanie czasem, ćwiczenia fizyczne, dieta i relaksacja mogą pomóc w zredukowaniu poziomu stresu i poprawie samopoczucia.

Potrzebujesz pomocy
psychologicznej?

Umów wizytę