Terapia psychopedagogiczna Warszawa

Terapia psychopedagogiczna to forma terapii, która skupia się na wsparciu osób z problemami z nauką, zachowaniem lub relacjami z innymi ludźmi.

Terapia psychopedagogiczna łączy elementy psychologii i pedagogiki, aby pomóc w osiągnięciu sukcesu w szkole lub pracy, a także w codziennym życiu.

Podczas terapii psychopedagogicznej terapeuta pracuje z osobą nad jej umiejętnościami uczenia się, radzeniem sobie z emocjami, rozwiązywaniem problemów, komunikacją i samodzielnością. Terapia może obejmować indywidualne lub grupowe spotkania, a także zajęcia dydaktyczne i edukacyjne.


Kiedy warto pójść na terapie psychopedagogiczną?

Istnieje wiele sytuacji, w których warto rozważyć terapię psychopedagogiczną.

  1. Problemy w nauce – trudności z przyswajaniem materiału, zapamiętywaniem informacji, koncentracją lub motywacją do nauki
  2. Trudności emocjonalne – brak umiejętności radzenia sobie z emocjami, nerwica, lęki, depresja, trudności w relacjach z innymi ludźmi
  3. Problemy z zachowaniem – trudności z kontrolą impulsów, agresja, niewłaściwe zachowanie w grupie, nieodpowiednie zachowanie w szkole lub w domu
  4. Diagnoza zaburzeń rozwoju – podejrzenie lub diagnoza zaburzeń rozwojowych, takich jak ADHD, dysleksja, dysortografia


Gdzie umówić się na terapię psychopedagogiczną w Warszawie?

Warto skorzystać z pomocy psychopedagoga w Poradni Psychoterapeutycznej Fortis Mentis w Warszawie, jeśli Twoje dziecko ma trudności w nauce, zachowaniu, relacjach z rówieśnikami lub wymaga wsparcia w rozwoju swoich umiejętności. W trakcie terapii psychopedagogicznej, terapeuta pracuje z dzieckiem w sposób dostosowany do jego potrzeb i indywidualnych umiejętności.

Terapia psychopedagogiczna - umów wizytę

Potrzebujesz pomocy
psychologicznej?

Umów wizytę