Psychoterapeuta Gestalt Warszawa

Terapia Gestalt to całościowe spojrzenie na człowieka, wzmacnianie swojej świadomości, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemami w życiu, nawiązywaniu bliskich relacji, wsparcie w procesie zmiany oraz indywidualne podejście dostosowane do potrzeb każdej osoby. Jeśli czujesz, że potrzebujesz specjalistycznego wsparcia – znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, miewasz stany lękowe, przeżywasz kryzys emocjonalny, doskwiera Ci samotność lub chcesz lepiej zrozumieć własne emocje i myśli – serdecznie zapraszamy do Fortis Mentis.

Potrzebujesz pomocy psychologicznej?

Umów wizytę już dziś

Czym jest terapia Gestalt?

Psychoterapia Gestalt jest humanistyczną i eksperymentalną formą terapii, która kładzie nacisk na osobistą odpowiedzialność i samoświadomość. To podejście terapeutyczne, opracowane przez Fritza Perlsa w latach czterdziestych XX wieku, czerpie z różnych idei filozoficznych, w tym fenomenologii i egzystencjalizmu. Termin „gestalt” odnosi się do całości lub pełnego obrazu, podkreślając znaczenie zrozumienia jednostek jako zintegrowanych całości, a nie skupiania się wyłącznie na określonych częściach lub objawach. W ujęciu Gestalt zachęca się jednostki do zgłębiania swoich myśli, uczuć i zachowań w chwili obecnej, biorąc jednocześnie pod uwagę kontekst historyczny. Badając indywidualne doświadczenia z perspektywy holistycznej, psychoterapia Gestalt ma na celu promowanie samoakceptacji, wzmacnianie rozwoju osobistego i ułatwianie autentycznych relacji z innymi

Główne założenia terapii Gestalt

Główne założenia terapii Gestalt opierają się na tezie, że jednostki mają wrodzoną tendencję do rozwoju swojego potencjału i samorealizacji. To podejście terapeutyczne podkreśla znaczenie skupiania się na chwili obecnej, a także badania, w jaki sposób przeszłe doświadczenia kształtują obecne myśli, uczucia i zachowania danej osoby. Ponadto psychoterapeuci Gestalt wierzą w znaczenie zrozumienia siebie w kontekście otoczenia i relacji. Promując świadomość i integrację wszystkich aspektów doświadczeń danej osoby – w tym myśli, emocji, wrażeń i działań – ma na celu pomóc jednostkom uzyskać wgląd we własne wzorce i rozwinąć zdrowsze sposoby odnoszenia się do siebie i innych

Psychoterapeuta Gestalt Warszawa – metody pracy

Psychoterapeuta Gestalt Warszawa wykorzystuje różnorodne techniki i metody, aby pomóc pacjentom w osiągnięciu celów terapeutycznych. 

  • Dialog wewnętrzny: Certyfikowana psychoterapeutka lub psychoterapeuta może zachęcać pacjenta do prowadzania dialogu wewnętrznego z różnymi aspektami swojej osobowości, co pozwala na lepsze zrozumienie własnych myśli i emocji.
  • Techniki kreatywne: Wykorzystywanie metod artystycznych, takich jak rysowanie, tworzenie, czy praca z marzeniami sennymi, może pomóc pacjentom w wyrażeniu tego, czego nie da się łatwo wyrazić słowami.
  • Role playing: Pacjent i terapeuta mogą odgrywać sceny z życia codziennego lub trudne sytuacje, co pozwala na eksplorację różnych reakcji i podejść.
  • Uwaga na ciało: Terapeuci Gestalt często zwracają uwagę na odczucia fizyczne pacjenta, ponieważ ciało jest nośnikiem wielu emocji i doświadczeń.
  • Analiza snów: Praca nad analizą snów może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących ukrytych pragnień, lęków i potrzeb pacjenta.

Psychoterapia Gestalt – ile trwa leczenie?

Czas trwania leczenia terapią Gestalt jest tematem interesującym osoby poszukujące tej formy psychoterapii. Ważne jest, aby zrozumieć, że długość leczenia może się różnić w zależności od różnych czynników, w tym indywidualnych potrzeb i celów, złożoności poruszanych problemów oraz podejścia terapeuty. Podobnie jak w przypadku każdej metody terapeutycznej, nie ma uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, jak długo trwa terapia Gestalt. Jest to raczej terapia długoterminowa, ogólnie przyjmuje się, że typowy przebieg psychoterapii Gestalt trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Te wydłużone ramy czasowe pozwalają na wszechstronną eksplorację doświadczeń, emocji i wzorców zachowań jednostki w kontekście jej obecnych sytuacji życiowych. Proces terapeutyczny obejmuje angażowanie się w dialog, ćwiczenia oparte na doświadczeniu i praktyki samoświadomości mające na celu wspieranie osobistego rozwoju i integracji. Niemniej jednak droga każdej osoby przez psychoterapię Gestalt będzie wyjątkowa i może wymagać innego czasu trwania, aby osiągnąć pożądane rezultaty.

Psychoterapeuta Gestalt Warszawa – dla kogo?

Terapia Gestalt jest formą psychoterapii, która koncentruje się na całej osobie, podkreślając znaczenie integracji myśli, uczuć i zachowań. Rola psychoterapeuty Gestalt Warszawa w tym podejściu terapeutycznym polega na tworzeniu środowiska promującego samoświadomość i eksplorację. Stosując różne techniki z zakresu psychoterapii, takie jak dialog, świadomość ciała i twórcza ekspresja, terapeuta pomaga klientom uzyskać wgląd w ich wzorce myślenia i zachowania. Ten rodzaj terapii może być korzystny dla osób, które m.in. pragną rozwoju osobistego, zmagają się z problemami związanymi z relacjami, poczuciem własnej wartości lub nierozwiązanymi doświadczeniami z przeszłości.

Gestalt w Warszawie – dlaczego warto z niej skorzystać?

Terapia Gestalt oferuje wiele korzyści dla osób, które pragną lepszego zrozumienia siebie i swoich relacji. Poprzez skupienie na teraźniejszości, eksperymentowaniu z nowymi zachowaniami i dialogu wewnętrznym, pacjenci mogą osiągnąć większą samoświadomość, bardziej autentyczne działanie oraz polepszone relacje z innymi. Terapia ta jest niejako zaproszeniem do odkrywania siebie na nowo, zgłębiania swoich uczuć i myśli, a także do wyzwolenia się spod ograniczeń, które często nas otaczają.

Zalety psychoterapii Gestalt są liczne i warto zastanowić się, dlaczego warto z niej skorzystać.

1. Całościowe podejście: Psychoterapia Gestalt nie skupia się tylko na objawach czy problemach pacjenta, ale patrzy na człowieka jako na całość. Ten nurt terapii pozwala na zrozumienie, że nasze emocje, myśli i ciało są ze sobą ściśle powiązane, co może prowadzić do głębszej transformacji.

2. Wzmacnianie samoświadomości: Kompetentni terapeuci w trakcie terapii pomagają osobom uświadomić sobie, jak reagują na konkretne sytuacje. To kluczowe, aby zrozumieć, dlaczego reagujemy tak, a nie inaczej, oraz aby dowiedzieć się, co leży u podstaw naszych emocji i myśli.

3. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie: Poprzez eksperymentowanie z nowymi zachowaniami i podejściami, terapia Gestalt wspiera pacjentów w rozwijaniu zdolności do bardziej efektywnego radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi. Pacjenci uczą się, jak lepiej mierzyć się ze stresem, zaburzeniami lękowymi, depresją, czy brakiem satysfakcji z życia.

4. Praca nad relacjami: Psychoterapia Gestalt skupia się również na relacjach interpersonalnych. Poprzez analizowanie, jak pacjent wchodzi w interakcje z innymi, terapeuta może pomóc w identyfikowaniu poczucia wpływu toksycznych związków i w budowaniu satysfakcjonujących relacji.

5. Wspomaganie procesu zmiany: Może pomóc w identyfikowaniu barier i obaw, które mogą utrudniać podjęcie kroków w kierunku pożądanej zmiany trudnej sytuacji życiowej.

6. Indywidualne podejście: Psychoterapia Gestalt jest elastyczna i dostosowuje się do potrzeb i celów pacjenta. To indywidualne podejście pozwala na skoncentrowanie się na tym, co najważniejsze dla danej osoby.

Jeśli czujesz, że chciałbyś/abyś odkryć głębiej siebie, zrozumieć swoje emocje i myśli, oraz pracować nad osiągnięciem satysfakcji z życia, serdecznie zapraszamy na pierwszą wizytę w ramach konsultacji w nurcie Gestalt do Fortis Mentis.

Psychoterapeuta Gestalt Warszawa - umów wizytę

Potrzebujesz pomocy
psychologicznej?

Umów wizytę