Zaburzenia nastroju Warszawa

Zaburzenia nastroju to choroby psychiczne, które wpływają na sposób, w jaki czujemy się i funkcjonujemy na co dzień. Zaburzenia nastroju obejmują m.in. depresję, chorobę afektywną dwubiegunową (dawniej nazywaną chorobą maniakalno-depresyjną), manie i inne. Choroby te wpływają na nasze relacje interpersonalne, pracę i codzienne życie.

Objawy zaburzeń nastroju mogą być różne i indywidualne dla każdej osoby. Objawy depresji obejmują uczucia smutku, beznadziei, utraty zainteresowania i energii. Objawy manii obejmują euforię, impulsywność i ekscytację, a także problemy z myśleniem i zachowaniem.

Potrzebujesz pomocy psychologicznej?

Umów wizytę już dziś


Mania

Mania to rodzaj zaburzenia nastroju, które charakteryzuje się stanem nadmiernego podniecenia, pobudzenia i ekscytacji. Jest to choroba psychiczna, która często towarzyszy depresji jako część zaburzenia afektywnego dwubiegunowego (bipolarnego). Osoby z manią doświadczają intensywnych wahań nastroju, które wpływają na ich codzienne funkcjonowanie.

Objawy manii:

  • nadmierna radość i entuzjazm
  • trudności z usiedzeniem w miejscu
  • zwiększone poczucie własnej wartości i pewności siebie
  • rozproszenie uwagi, trudności z koncentracją
  • nadmierną aktywność seksualna
  • podejmowanie ryzykownych działań

Specjaliści uważają, że chorobę powodują zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Istnieje wiele czynników, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia manii, takich jak przemęczenie, stres, traumatyczne doświadczenia, niewłaściwa dieta, nadużywanie substancji psychoaktywnych lub leków przeciwbólowych.


Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD)

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) to choroba psychiczna charakteryzująca się okresami manii lub hipomanii (okresy podwyższonego nastroju) oraz okresami depresji. Przyczyny ChAD nie są dokładnie znane, ale wiadomo, że choroba ta ma podłoże genetyczne i wynika z dysfunkcji układu nerwowego.

Objawy ChAD

Objawy ChAD mogą różnić się w zależności od fazy choroby. W okresie manii lub hipomanii osoba z ChAD może być nadmiernie energetyczna, ekspansywna, prowadzić niebezpieczne działania lub podejmować nieprzemyślane decyzje. W okresie depresji osoba z ChAD może doświadczać smutku, poczucia beznadziei, utraty energii i apatii.

Umów wizytę

Potrzebujesz pomocy
psychologicznej?

Umów wizytę