Trudności z wejściem w dorosłe życie Warszawa

Trudności z wejściem w dorosłe życie to zespół problemów, z którymi młodzi ludzie mogą się zmagać podczas przechodzenia z okresu dzieciństwa i młodości do dorosłości. Objawy tych trudności mogą być różne, w zależności od osoby i okoliczności, ale mogą obejmować:

 1. problemy z identyfikacją – osoba może mieć trudności z określeniem swojej tożsamości i roli w społeczeństwie.
 2. trudności w utrzymywaniu stabilnych relacji – młodzi ludzie mogą mieć problemy z nawiązywaniem i utrzymywaniem zdrowych i długotrwałych relacji z innymi ludźmi.
 3. brak umiejętności radzenia sobie z trudnościami – osoba może mieć trudności z radzeniem sobie z problemami i wyzwaniami, takimi jak stres, presja społeczna, niepewność czy depresja.
 4. brak umiejętności planowania i organizacji – młodzi ludzie mogą mieć trudności z planowaniem i organizacją swojego życia, co może prowadzić do trudności w realizacji celów.
 5. brak pewności siebie i poczucia własnej wartości
 6. problemy z zarządzaniem finansami

Potrzebujesz pomocy psychologicznej?

Umów wizytę już dziś


Jakie są przyczyny trudności z wejściem w dorosłe życie?

Istnieje wiele przyczyn problemów z wejściem w dorosłe życie, a niektóre z najczęstszych to:

 1. Brak odpowiedniego wsparcia rodziny –  młode osoby potrzebują wsparcia i zrozumienia w trudnych momentach, szczególnie w czasie przejścia z młodości do dorosłości.
 2. Brak doświadczenia życiowego – młode osoby, które nie miały możliwości zdobycia doświadczenia życiowego, mogą mieć trudności z dostosowaniem się do nowych sytuacji i wymagań, które stawia przed nimi dorosłe życie.
 3. Brak umiejętności interpersonalnych – umiejętności interpersonalne, takie jak umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, rozwiązywania konfliktów czy komunikowania się, są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym i prywatnym.
 4. Problemy emocjonalne i psychologiczne – problemy emocjonalne, takie jak depresja czy lęki, mogą utrudniać osiągnięcie pełnej niezależności i samodzielności. Osoby z takimi problemami mogą mieć trudności z podejmowaniem decyzji i realizowaniem swoich celów.
 5. Problemy finansowe – brak stabilnej sytuacji finansowej może wpłynąć na trudności z wejściem w dorosłe życie, ponieważ wymaga nie tylko samodzielności, ale także odpowiedzialności finansowej.


Czy terapia może pomóc pokonać problemy związane z wejściem w dorosłe życie?

Tak, terapia może pomóc pokonać wiele problemów związanych z wejściem w dorosłe życie. Wiele osób ma trudności w dostosowaniu się do zmian, jakie niesie ze sobą dorosłe życie, takie jak: podejmowanie decyzji, budowanie relacji z innymi dorosłymi, znalezienie i utrzymanie pracy, czy zarządzanie finansami.

Terapia może pomóc osobom w wejściu w dorosłe życie poprzez:

 • pomoc w rozpoznaniu i zrozumieniu trudności i problemów, z którymi się borykają
 • pomoc w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z podejmowaniem decyzji, budowaniem zdrowych relacji i zarządzaniem stresem.
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego i pomocy w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, takimi jak lęk, niepokój i depresja
 • pracę nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości i samoakceptacji
Umów wizytę

Potrzebujesz pomocy
psychologicznej?

Umów wizytę