Psychoterapia młodzieży Warszawa

Psychoterapia młodzieży to forma psychoterapii, która skupia się na specyficznych potrzebach i wyzwaniach, z jakimi borykają się młodzi ludzie w wieku od około 12 do 18 lat.

Psychoterapia młodzieży pomaga w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów emocjonalnych, takich jak trudności w relacjach z rówieśnikami, niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia nastroju, lęki, depresja, problemy związane z tożsamością, jak również z problemami w szkole, w relacjach z rodziną i w dorastaniu.


Psychoterapia może pomóc w wielu różnych obszarach:

 1. Lepsze radzenie sobie ze stresem i emocjami – psychoterapia pomaga nauczyć się lepiej radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami, takimi jak lęk, depresja, gniew czy złość.
 2. Rozwój umiejętności interpersonalnych – psychoterapia uczy, jak radzić sobie w relacjach z innymi ludźmi, jak komunikować się skutecznie i jak budować zdrowe relacje.
 3. Lepsze radzenie sobie z problemami w szkole – psychoterapia pomaga osobom, które mają problemy z nauką, jak również nie radzą sobie ze szkolną presją.
 4. Rozwój poczucia własnej wartości i samoakceptacji – psychoterapia może pomaga nauczyć się akceptować siebie i rozwijać poczucie własnej wartości.
 5. Poprawa relacji z rodziną i przyjaciółmi – psychoterapia może pomaga zrozumieć i poprawić swoje relacje z innymi, w tym z rodziną, przyjaciółmi i partnerami.


Kiedy warto rozważyć psychoterapię dzieci i młodzieży?

Psychoterapia dzieci i młodzieży może być rozważana w przypadku wystąpienia różnych problemów emocjonalnych lub zachowania, które utrudniają dziecku lub młodzieży normalne funkcjonowanie i rozwój.

Oto kilka sytuacji, kiedy warto rozważyć psychoterapię dla dzieci i młodzieży:

 1. Problemy emocjonalne, takie jak trudności w radzeniu sobie z lękiem, smutkiem, gniewem, niską samooceną lub trudnościami w relacjach interpersonalnych.
 2. Zachowanie, które utrudnia normalne funkcjonowanie, takie jak problemy z kontrolą impulsów, agresja, kłamstwa, kradzieże lub problemy w szkole.
 3. Problemy rodzinne, takie jak rozwód, problemy związane z opieką, nieprzyjemne relacje rodzinne lub śmierć bliskiej osoby.
 4. Traumatyczne wydarzenia, takie jak wypadki, przemoc, molestowanie lub trudności związane z przystosowaniem do nowego środowiska, takiego jak szkoła.
 5. Problemy zdrowotne, takie jak choroby przewlekłe, niepełnosprawność


Jak przebiega psychoterapia dzieci i młodzieży?

Psychoterapia dzieci i młodzieży zwykle przebiega w sposób dostosowany do wieku i potrzeb pacjenta.

 1. Rozmowa wstępna: Na początku psychoterapeuta przeprowadza rozmowę wstępną z pacjentem i jego rodzicami lub opiekunami prawnymi. Celem tej rozmowy jest poznanie pacjenta, jego historii zdrowia psychicznego, problemów, z którymi się boryka, a także celów, jakie chce osiągnąć w terapii.
 2. Spotkania indywidualne: Kolejne wizyty odbywają się zazwyczaj w formie spotkań indywidualnych. Podczas tych spotkań pacjent ma okazję porozmawiać o swoich problemach i emocjach, a psychoterapeuta pomaga mu w lepszym zrozumieniu tych problemów oraz w opracowaniu strategii ich rozwiązania.
 3. Praca z rodzicami lub opiekunami prawnymi: Psychoterapeuta może również zaprosić rodziców lub opiekunów prawnego do udziału w niektórych sesjach terapeutycznych. Celem tych spotkań jest zwykle omówienie strategii i metod pracy z dzieckiem lub młodzieżą w domu, a także zapewnienie rodzicom wsparcia i porad w kwestiach związanych z wychowaniem.
 4. Zadania domowe: Psychoterapeuta może również zalecić pacjentowi wykonywanie zadań domowych, które pomagają mu w pracy nad swoimi emocjami i problemami. Mogą to być na przykład ćwiczenia relaksacyjne, prowadzenie dziennika emocjonalnego, czy próby rozwiązania konkretnych sytuacji.


Gdzie umówić się na psychoterapię młodzieży w Warszawie?

Jeśli Twoje dziecko lub nastolatek zmaga się z trudnościami emocjonalnymi lub zachowawczymi, zapraszamy na wizytę do Poradni Psychoterapeutycznej Fortis Mentis Warszawie. Pracuje u nas doświadczony zespół specjalistów, który pomaga młodym osobom w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z dorastaniem, relacjami z rówieśnikami, lękami, depresją, zaburzeniami nastroju, czy też problemami w szkole. Terapeuta pracuje z młodym pacjentem w sposób dostosowany do jego wieku i potrzeb, pomagając mu odkryć umiejętności, które pozwolą na osiągnąć pozytywne zmiany w życiu.

Potrzebujesz pomocy
psychologicznej?

Umów wizytę