Psychoterapia rodzin Warszawa

Psychoterapia rodzin jest formą terapii, która skupia się na relacjach między członkami rodziny. Jej celem jest pomoc rodzinie w lepszym zrozumieniu siebie nawzajem oraz w rozwiązaniu problemów i konfliktów, które wpływają na jej funkcjonowanie.

Psychoterapia rodzin może być pomocna w wielu sytuacjach, takich jak:

  • konflikty między członkami rodziny, które prowadzą do napięcia i trudności w komunikacji
  • problemy związane z wychowaniem dzieci, w tym zachowaniem, emocjami i edukacją
  • problemy emocjonalne lub psychiczne jednego z członków rodziny, takie jak depresja, lęki, zaburzenia jedzenia lub choroby psychiczne
  • zmiany życiowe, takie jak rozwód, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, które wpływają na funkcjonowanie rodziny
  • problemy związane z opieką nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi

Psychoterapia rodzinna pomaga w budowaniu zdrowych relacji, zwiększeniu empatii i zrozumienia między członkami rodziny oraz w lepszym radzeniu sobie z trudnościami, które pojawiają się w życiu.


Gdzie umówić się na psychoterapię rodzin w Warszawie?

Jeśli Twoja rodzina przeżywa trudności w relacjach, warto umówić się na psychoterapię rodzin w Poradni Psychoterapeutycznej Fortis Mentis w Warszawie. Nasi terapeuci pomogą Wam zrozumieć, co jest źródłem Waszych konfliktów oraz wypracować skuteczne strategie rozwiązywania problemów. Dzięki terapii możecie nauczyć się skutecznej komunikacji, zwiększyć wzajemne zrozumienie i pogłębić swoje relacje.

Umów wizytę

Potrzebujesz pomocy
psychologicznej?

Umów wizytę