Terapia Bilateralna

Terapia Bilateralna

 

Prowadzący:
Ewa Rycombel

spotkanie diagnostyczne - 60 minut
spotkania terapeutyczne -
30 minut

 

Jest metodą terapeutyczną opierającą się na doskonaleniu i usprawnianiu współpracy obu półkul mózgowych. Polega na koordynacji w czasie obu stron ciała w działaniu przód-tył, góra-dół, prawa-lewa strona. Umożliwia wykonywanie ćwiczeń przez jedną stronę ciała, niezależnie od ruchów drugiej oraz wpływa na zdolność koordynacji obu części w trakcie wykonywania wielu sekwencji ruchu.

Poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia dzieci uczą się poznawać prawidłowe wzorce ruchowe oraz odnajdować położenie własnego ciała w przestrzeni i poznawać jego schemat.

Celem ćwiczeń jest spowodowanie dojrzewania centralnego układu nerwowego, poprawa koordynacji i integracji sensorycznej.

Symptomy zaburzeń integracji bilateralnej:

- często towarzyszą zaburzeniom posturalno-okoruchowym (problemy z wykonywaniem ruchów oczu, np. płynne wodzenie),

- obniżona obustronna koordynacja (łapanie piłki, cięcie nożyczkami),

- trudności z rozróżnieniem stron (prawa-lewa, przód-tył),

- unikanie przekraczania linii środkowej ciała (krążenie tułowia, przekładanie przedmiotów do ręki wiodącej),

- niewykształcona w pełni lateralizacja (dominująca ręka, noga),

- niskie umiejętności wykonywania ruchów sekwencyjnych (kopnięcie piłki w ruchu).

Korzyści z ćwiczenia w ramach programu BI:

- poprawa świadomości ciała oraz schematu ciała w przestrzeni,

- poprawa równowagi statycznej i dynamicznej,

- lepsza kontrola postawy,

- współpraca między półkulami mózgowymi,

- poprawa współpracy ciała w zakresie: góra-dół, lewa-prawa strona, przód-tył,

- poprawa pamięci sekwencyjnej i planowania ruchu,

- poprawa automatyzacji ruchów,

- ułatwia wielozadaniowość,

- poprawa funkcji fizycznych, umiejętności poznawczych, percepcji, uwagi i pamięci,

- wzrost pewności siebie, poczucia własnej wartości i motywacji.

Ćwiczenia z zakresu BI wspomagają terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego, dlatego też ważne jest łączenie obu oddziaływań w jednym czasie.

Przed przystąpieniem do terapii, odbywa się diagnoza.
Przeprowadzana jest stacjonarnie, ale istnieje również możliwość oceny on-line (rodzic jest proszony o nagranie i udostępnienie filmów z próbami przewidzianymi w diagnozie).