Nasz zespół

Poznaj zespół doświadczonych specjalistów

Nasz zespół

Beata Rola

pedagog, terapeuta

Pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami, w tym także ze spektrum autyzmu. 


W jakich sytuacjach Ci pomogę:

  • Konsultacje dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, tym także ze spektrum autyzmu oraz ich rodziców i rodzeństwa
  • Diagnoza pedagogiczna
  • Terapia pedagogiczna z wykorzystaniem psychopedagogicznych metod: Kompas Kreatywności, Klucz do uczenia się, TOC, Kuferek tajemnic czy visible learning. W pracy z dziećmi przejawiającymi trudne zachowania wykorzystuje elementy metody Kids’ Skills – Dam Radę! opartej na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach (PSR).


Moje kwalifikacje:

  • Posiadam tytuł doktora w zakresie pedagogiki specjalnej. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobyte podczas pracy w Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym oraz w publicznych placówkach oświatowych.
  • Pełniła funkcję nauczyciela, terapeuty, doradcy i konsultanta.  
  • Obecnie jest pracownikiem naukowym Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W swojej pracy angażuje się we wzmacnianie umiejętności poznawczych i emocjonalno- społecznych dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Jest trenerką działań antydyskryminacyjnych i promotorką programów wychowawczych sprzyjających tolerancji i akceptacji różnorodności w szkole.

Potrzebujesz pomocy
psychologicznej?

Umów wizytę