Psychoterapia grupowa / zajęcia grupowe

Psychoterapia grupowa prowadzona metodą psychodynamiczną z elementami psychodramy to forma terapii grupowej, w której uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami, uczuciami i myślami z innymi osobami, pod opieką wykwalifikowanego terapeuty.

Celem grupy jest pomoc uczestnikom w osiągnięciu pełniejszego i bardziej satysfakcjonującego życia.

Metoda psychodynamiczna opiera się na założeniu, że nasze zachowanie i emocje są wynikiem naszej przeszłości, a terapia polega na identyfikowaniu i rozumieniu tych procesów, aby zmienić szkodliwe wzorce zachowań i myślenia. Z kolei psychodrama to metoda terapeutyczna, w której uczestnicy odgrywają różne role w rekonstruowanych scenach, aby zrozumieć swoje emocje i zachowania.

Uczestnictwo w grupie terapeutycznej przynosi wiele pozytywnych efektów osobom, które:

  • chcą zrozumieć swoje postępowanie oraz motywacje, które wpływają na ich działania
  • chcą lepiej poznać swoje uczucia i myśli
  • chcą zyskać wsparcie w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi
  • mają trudności w stawianiu granic, wyrażaniu własnych opinii i potrzeb
  • borykają się z lękami i innymi trudnymi emocjami

„Psychodrama i scena w psychodramie służą przede wszystkim zmianie. W umownym, teatralnym obszarze “jak gdyby” odbywa się spontaniczna, kreatywna gra, w której pacjent i grupa dokonują pewnego rodzaju korekty rzeczywistości, tworzą nowe rozwiązania, doświadczają nowych rzeczy i nowych połączeń. Uruchamiany jest też proces uczenia nowych, bardziej adekwatnych ale również bardziej kreatywnych ról i zachowań. Podstawowym procesem leczący w psychoterapii psychodramą można metaforycznie nazwać odzyskaniem kontaktu z dzieckiem, które jest w każdym z nas. Kontakt z tą dziecięcą częścią psychiki stanowi podstawę rozwoju spontaniczności i kreatywności, stanowiących fundament zdrowego funkcjonowania człowieka”.

(Jarosław Gliszczyński, Polskiego Instytut Psychodramy)


Grupa terapeutyczna, prowadzona metodą psychodynamiczą z elementami psychodramy w Warszawie

Grupa terapeutyczna to miejsce, gdzie można znaleźć wsparcie, zrozumienie i wymianę doświadczeń z innymi osobami, które doświadczają podobnych trudności. W Poradni Psychoterapeutycznej Fortis Mentis w Warszawie prowadzimy grupy terapeutyczne, które opierają się na metodzie psychodynamicznej z elementami psychodramy. To metoda, która pozwala zdobyć wiedzę na temat swojego funkcjonowania w grupie, w relacjach z innymi ludźmi, a także nauczenie się rozpoznawania i wyrażania własnych emocji.


Trwa nabór do grupy.

Zapraszamy na bezpłatną konsultację, która zakwalifikuje Państwa na zajęcia.
Zajęcia odbywają się w każdą środę od godziny 18-20.
Koszt spotkania 120 zł.

Umów wizytę

Potrzebujesz pomocy
psychologicznej?

Umów wizytę