Psychoterapia grupowa / zajęcia grupowe

Młodzieżowa grupa psychoedukacyjna stanowi wsparcie emocjonalne, a także umożliwia wymianę doświadczeń z osobami mającymi podobne problemy. Ponadto, udział w grupie pomaga zwiększyć samoświadomości i wzbogacić wiedzę na temat psychologii, co może okazać się wartościowe w życiu prywatnym i zawodowym.

Grupa składa się zwykle z kilku osób (6-8) w podobnym wieku, które spotykają się cyklicznie podczas sesji prowadzonych przez doświadczonych terapeutów.

Grupa ma na celu:

  • podniesienie jakości bycia w relacjach z innymi
  • wymianę doświadczeń między rówieśnikami
  • możliwość głębszego przyjrzenia się swojemu stylowi funkcjonowania
  • pomaga odkryć swoje stałe wzorce zachowania i pracować nad nimi
  • niesie wsparcie w trudnych chwilach i  pomaga w radzeniu sobie z trudnymi emocjami
  • pomaga radzić sobie ze stresem, niską samooceną, lękiem, depresją


Gdzie umówić się na zajęcia do młodzieżowej grupy psychoedukacyjnej w Warszawie?

Młodzieżowa grupa psychoedukacyjna działa w Poradni Psychoterapeutycznej Fortis Mentis w Warszawie. Grupa stanowi bezpieczne i wspierające środowisko, które pomaga młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, problemami w szkole czy relacjami z rówieśnikami. Podczas sesji grupowych, nasi terapeuci pomagają w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów, uczą skutecznych technik radzenia sobie ze stresem i kryzysem emocjonalnym, a także dzielą się wiedzą i narzędziami psychologicznymi, które pomagają w budowaniu pozytywnych relacji z innymi.

I grupa: 12-14 lat
II grupa: 15-17 lat

Umów wizytę

Potrzebujesz pomocy
psychologicznej?

Umów wizytę