Psychoterapia grupowa / zajęcia grupowe

Uczestnictwo w grupie wsparcia jest wartościowe dla osób, które przeżywają trudności związane z rozwodem i jego skutkami. W grupie można uzyskać wsparcie emocjonalne i praktyczne, dzielić się doświadczeniami z innymi rodzicami, a także poznać różne strategie radzenia sobie z trudnościami.

Grupa jest cennym źródłem informacji, wsparcia i inspiracji dla rodziców, którzy chcą zrobić wszystko, co w ich mocy, by pomóc swoim dzieciom w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z rozwodem.

Pozytywne efekty uczestnictwa w grupie wsparcia dla rodziców dzieci w konflikcie rozwodowym mogą obejmować:

  • poprawę komunikacji z byłym partnerem/ byłą partnerką
  • zwiększenie samoświadomości i umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
  • rozwój umiejętności wychowawczych i rozwiązywania konfliktów
  • zwiększenie poczucia własnej wartości i siły w radzeniu sobie z trudnościami
  • poprawę relacji z dziećmi i rozwijanie zdolności do zaspokajania ich potrzeb emocjonalnych i materialnych


Gdzie działa grupa wsparcia dla rodziców w trakcie rozwodu w Warszawie?

W Poradni Psychoterapeutycznej Fortis Mentis w Warszawie oferujemy bezpieczne i profesjonalne wsparcie dla rodziców w trakcie rozwodu. W grupie można spotkać ludzi, którzy przeżywają podobne doświadczenia, dzielić się swoimi emocjami i obawami, a także otrzymać wsparcie i wskazówki, jak radzić sobie z trudnościami wynikającymi z rozwodu.

Umów wizytę

Potrzebujesz pomocy
psychologicznej?

Umów wizytę