Psychoterapia indywidualna Warszawa

Psychoterapia indywidualna polega na rozmowie pacjenta z terapeutą, podczas której wspólnie pracują nad identyfikacją i zrozumieniem problemów, które doświadcza pacjent. Terapia indywidualna odbywa się w bezpiecznej i poufnej atmosferze.

Psychoterapia indywidualna może być skuteczną formą pomocy w rozwiązywaniu wielu problemów emocjonalnych i psychicznych, a także w osiągnięciu większej samoświadomości i zrozumienia własnej osoby. Wiele osób decyduje się na terapię indywidualną, aby poprawić jakość swojego życia, zwiększyć poczucie własnej wartości, znaleźć swój cel życiowy i poczucie sensu.


Podczas terapii pacjent ma możliwość:

 • zrozumienia swoich myśli, emocji i zachowań
 • nabycia nowych umiejętności radzenia sobie ze stresem, lękiem, depresją, uzależnieniami
 • pokonywania problemów związanymi z traumą czy utratą bliskiej osoby


Dla kogo terapia indywidualna może być pomocna?

Terapia indywidualna może być pomocna dla osoby w każdym wieku, która przeżywa problemy emocjonalne, psychiczne lub trudności w radzeniu sobie w życiu codziennym.

Terapia indywidualna może pomóc osobom z różnymi zaburzeniami, takimi jak:

 • zaburzenia lękowe
 • depresja
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia odżywiania
 • uzależnienia
 • zaburzenia stresowe pourazowe
 • traumy
 • problemy z radzeniem sobie ze stresem
 • trudności w relacjach z innymi


Terapia indywidualna może być pomocna dla osób, które szukają wsparcia w procesie zmiany, przejścia przez trudne życiowe wydarzenia, takie jak rozwód, śmierć bliskiej osoby, choroba lub stratę pracy.

Terapia indywidualna jest również pomocna dla osób, które chcą rozwijać swoją samoświadomość, zwiększyć poczucie własnej wartości, ulepszyć swoje relacje lub osiągnąć cele życiowe.


Jak wygląda spotkanie z psychoterapeutą?

Podczas konsultacji terapeuta zadaje pytania dotyczące problemów, które pacjent chce rozwiązać. Celem spotkań jest zrozumienie sytuacji pacjenta, określenie jego potrzeb terapeutycznych i zaproponowanie planu terapii.

Podczas konsultacji pacjent ma możliwość swobodnej rozmowy z terapeutą na temat swoich problemów, uczuć i myśli. Terapeuta pracuje z pacjentem, pomagając mu zrozumieć i przepracować trudne emocje, myśli i zachowania.

Jedna konsultacja trwa od 50  minut i odbywa się raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od potrzeb pacjenta i zaleceń terapeuty. Częstotliwość i długość terapii są dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.


Do kogo pójść na psychoterapię indywidualną w Warszawie?

Psychoterapeuci z Poradni Psychoterapeutycznej Fortis Mentis w Warszawie mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej psychoterapii. Nasi terapeuci pomagają pacjentom w przepracowaniu trudnych doświadczeń życiowych, radzeniu sobie z lękiem, depresją, stresem oraz innymi trudnościami emocjonalnymi. Dzięki psychoterapii możesz osiągnąć większe zrozumienie siebie, poprawić swoje relacje z innymi oraz zwiększyć swoje poczucie szczęścia i spełnienia. Skorzystaj z naszej pomocy i umów się na wizytę.

Potrzebujesz pomocy
psychologicznej?

Umów wizytę