Zajęcia grupowe

Warsztaty rozwoju osobistego dla młodzieży z Zespołem Aspergera i wysokofunkcjonującym autyzmem

Zespołu Aspergera i wysokofunkcjonujący autyzm to zaburzenia ze spektrum autyzmu, które mogą wpływać na komunikację, interakcje społeczne, zainteresowania i zachowania.

Warsztaty są prowadzone w grupie rówieśników, co daje uczestnikom szansę na poznanie osób w podobnej sytuacji oraz na rozwijanie umiejętności społecznych w bezpiecznym i wspierającym środowisku.

Warsztaty mają na celu rozwijanie umiejętności społecznych, emocjonalnych i zarządzania stresem. Uczestnicy uczą się, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami i rozwijają umiejętności komunikacyjne. Uczestnictwo w takich warsztatach pomaga w zwiększeniu samoświadomości oraz rozwijaniu umiejętności, które są potrzebne w codziennym życiu.

Gdzie zapisać się na warsztaty dla osób z zespołem Aspergera i wielofunkcjonujący autyzmem?

Warsztaty rozwoju osobistego dla młodzieży z Zespołem Aspergera i wysokofunkcjonującym autyzmem w Poradni Psychoterapeutycznej Fortis Mentis w Warszawie to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności interpersonalne, radzić sobie z emocjami i osiągać swoje cele życiowe. Nasze warsztaty są prowadzone przez doświadczonych specjalistów, którzy pomagają uczestnikom w identyfikacji swoich mocnych stron i potrzeb rozwojowych, uczą ich skutecznych technik radzenia sobie z trudnościami w relacjach społecznych oraz pomagają w budowaniu samoświadomości i pozytywnego postrzegania siebie.

Oferujemy uczestnictwo w grupie kameralnej 6-8 osób.

Ważne!
Grupy są kameralne, dlatego zależy nam na sprawiedliwym dostępie do uczestnictwa w nich dla zainteresowanych. Dlatego rodzice uczestników przed rozpoczęciem zajęć podpisują umowę na uczestnictwo ich dzieci w zajęciach, w której zobowiązują się na ich udział w całości cyklu oraz opłatę za wszystkie 5 spotkań.

Umów wizytę

Potrzebujesz pomocy
psychologicznej?

Umów wizytę