Diagnoza i terapia przetwarzania słuchowego dla dorosłych Warszawa

Diagnoza przetwarzania słuchowego to proces oceny, który pozwala określić, jak dobrze mózg przetwarza dźwięki i mowę. Podczas badania wykorzystywane są różnorodne testy, aby zbadać zdolność osoby do rozumienia mowy, reagowania na różne dźwięki i interpretowania informacji słuchowych.

Terapia przetwarzania słuchowego ma na celu poprawę zdolności przetwarzania słuchowego. Terapia ta obejmuje różne ćwiczenia i strategie, które pomagają poprawić zdolności rozumienia mowy, koncentracji uwagi, pamięci słuchowej i różnych innych aspektów przetwarzania słuchowego. Terapia ta jest dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta i może obejmować pracę z logopedą, audiologopedą, psychologiem lub terapeutą zajęciowym.


Terapia Neuroflow ATS®

Dr n. med. Andrzej Senderski, znany ekspert w dziedzinie laryngologii, foniatrii i audiologii, opracował innowacyjną Terapię Neuroflow ATS®. Jest to forma terapii, która skupia się na rozwijaniu wyższych funkcji słuchowych u osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD) oraz dzieci z grupy ryzyka do 4 roku życia.

Terapia Neuroflow® jest jedną z nielicznych terapii, która skupia się na aktywnym treningu słuchowym i rozwijaniu wyższych funkcji słuchowych u osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Jest to pierwsza taka forma terapii w Polsce.

Metoda ta wykorzystuje neuroplastyczność mózgu, poprzez specjalnie zaprojektowane ćwiczenia słuchowe dostępne na platformie internetowej. Terapia może być przeprowadzana w gabinecie terapeuty lub w domu pacjenta pod nadzorem rodziców. Dostęp do platformy jest możliwy po diagnozie wykonanej przez terapeutę Providera Neuroflow ATS®.

Metoda terapeutyczna Neuroflow® przyczynia się do poprawy procesów komunikacji i uczenia się u dzieci, a pierwsze pozytywne efekty są widoczne już po 4 tygodniach stosowania. Dziecko po tym czasie wykazuje poprawę w zakresie zapamiętywania i koncentracji słuchowej, lepszą wyrazistość mowy oraz umiejętność zrozumienia bardziej złożonych i dłuższych poleceń.


Terapia doktora Stephena Porgesa dla dzieci, młodzieży i dorosłych

SSP, czyli Safe and Sound Protocol, jest specjalnym programem szkoleniowym, którego celem jest pomoc w samoregulacji układu nerwowego, radzenie sobie z przeciążeniem emocjonalnym, sensorycznym i społecznym, a także zbudowanie odporności psychicznej. Program ten został stworzony przez dr. Stephena Porgesa i składa się z trzech pięciogodzinnych treningów słuchowych. W trakcie tych treningów uczestnik słucha specjalnie przygotowanej muzyki, która przywraca równowagę emocjonalną. Słuchanie muzyki może odbywać się pod opieką terapeuty w gabinecie lub online w domu.

W jakich sytuacjach może pomóc Safe and Sound Protocol?

 • problemy w radzeniu sobie ze stresem
 • spektrum autyzmu
 • mierzenie się z lękami
 • przeżycie traumy (także trauma okołoporodowa, wczesnodziecięca)
 • nadwrażliwość słuchowa i trudności w przetwarzaniu dźwięków mowy, fonofobia
 • opóźnienie rozwoju mowy
 • zaburzenia rozwoju mowy
 • zaburzenia głosu (afonia, dysfonia)
 • jąkanie
 • zaburzenia snu
 • problemy jelitowo-trawienne: zespół jelita wrażliwego, bóle brzucha o nieznanej przyczynie
 • zaburzenia odżywiania
 • nadpobudliwość, ADHD
 • słaba koncentracja uwagi


Gdzie umówić się na diagnozę i terapię przetwarzania słuchowego w Warszawie?

Jeśli podejrzewasz, że masz trudności z przetwarzaniem słuchowym, warto rozważyć umówienie się na diagnozę i terapię w Poradni Psychoterapeutycznej Fortis Mentis w Warszawie. W poradni pracuje logopeda, który pomoże Ci w diagnozie oraz doborze skutecznej terapii. Dzięki terapii możesz poprawić swoje umiejętności językowe, zwiększyć skuteczność komunikacji oraz poprawić swoje funkcjonowanie w codziennym życiu.

Umów wizytę

Potrzebujesz pomocy
psychologicznej?

Umów wizytę