Psychoterapia młodzieży 

Czas trwania: 50 minut

Psycholog dla młodzieży w Warszawie


W jaki sposób psychoterapia pomaga młodzieży?

Okres dorastania to okres, gdy kształtuje się charakter i osobowość młodego człowieka. Pojawia się wiele pytań dotyczących tożsamości, hierarchii wartości, norm oraz ważnych decyzji życiowych. Często ten etap w życiu wiąże się z silnym kryzysem rozwojowym niosącym ze sobą różnorodne problemy i dylematy, z którymi młody człowiek nie potrafi sam sobie poradzić. Wsparciem w walce z przeciwnościami jest psycholog dla młodzieży w Warszawie. Sesje terapeutyczne mogą pomóc w pokonywaniu trudności związanych z odczuwaniem silnych emocji, lękiem, depresją, stresem bądź atakami paniki.

Sesje z psychologiem dla młodzieży, realizowane w Warszawie są również skuteczne w leczeniu uzależnień i zaburzeń odżywiania. Dzięki psychoterapii z psychologiem młody człowiek jest w stanie nauczyć się, jak radzić sobie z problemami, a także lepiej poznać samego siebie, co stanowi ważny krok na drodze samorozwoju.

Kto powinien szukać wsparcia?

Ze wsparcia może skorzystać każda osoba, która potrzebuje pomocy w walce z problemami. Sesje psychoterapeutyczne dla młodzieży są skierowane szczególnie dla młodych ludzi, którzy są przytłoczeni zmianami w życiu rodzinnym i związkach lub doświadczają:

  • ataków agresji

  • problemów ze snem

  • fobii

  • zaburzeń odżywiania

  • problemów pourazowych

  • dolegliwości psychosomatycznych

  • objawów o podłożu nerwicowym

  • obniżonego poczucia własnej wartości

Wsparcia powinny szukać także osoby cierpiące z powodu uzależnień, kształtujących się zaburzeń osobowości bądź dokonujących samookaleczeń i prób samobójczych

Jak przebiega terapia u psychologa dla młodzieży w Warszawie?

Sesje psychoterapeutyczna dla młodzieży w Warszawie prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów psychologów, specjalizujących się w pracy z młodymi ludźmi. Spotkania z psychologiem dla młodzieży odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut. Czas trwania całej terapii jest ustalany indywidualnie i zależy od wyznaczonych celów. 
Fortis Mentis organizuje również spotkania młodzieżowej grupy psychoedukacyjnej Żoliborz, a także przeprowadza warsztaty rozwoju osobistego dla młodzieży z Zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem.

Co jest szczególnie istotne w psychoterapii młodzieży?

W psychoterapii młodzieży szczególnie istotne jest zbudowanie zaufania. Tylko stworzenie bezpiecznej przestrzeni pomoże młodemu człowiekowi poczuć się swobodnie i skonfrontować z targającymi nim emocjami bez skrępowania i wstydu. Pacjent powinien mieć kontrolę nad tym, jaki zakres informacji dotyczących przebiegu terapii zostanie przekazany jego prawnym opiekunom. Wyłącznie poważne zagrożenie życia lub zdrowia powinno stanowić o możliwości rezygnacji przez terapeutę z zasady poufności.

Psychoterapia dzieci i młodzieży Warszawa - Żoliborz

Zadzwoń 887 807 780 lub napisz poradnia@fortismentis.pl