Blog

Terapia systemowa – na czym polega i jaki jest jej czas trwania?

W dzisiejszym złożonym świecie, gdzie relacje i interakcje pełnią kluczową rolę w naszym codziennym funkcjonowaniu, coraz większe znaczenie zyskują różnego rodzaju terapie, które pozwalają nam zrozumieć, radzić sobie z problemami oraz odnajdywać harmonię w relacjach. Jednym z nurtów psychoterapeutycznych, które wyróżniają się spośród innych, jest terapia systemowa. To podejście, które nie skupia się wyłącznie na jednostce, ale na całym systemie relacji, w jakim dana osoba funkcjonuje. Psychoterapia systemowa jest niezwykle wszechstronna i skuteczna, angażując się w poprawę relacji rodzinnych, par oraz indywidualnych. 

Na czym polega terapia systemowa i jakie są jej główne założenia?

Psychoterapia systemowa wyrosła z ogólnej teorii systemów oraz koncepcji autorstwa Ludwiga von Bertalanffy’ego, który zwrócił uwagę na to, że elementy w systemie są ze sobą powiązane i wpływają na siebie wzajemnie. Dlatego terapia systemowa skupia się na relacjach międzyludzkich. W terapii systemowej przyjmuje się, że problemy jednostki nie są odizolowane, lecz wynikają z interakcji i relacji z innymi członkami systemu, takimi jak rodzina, para czy grupa społeczna.

Potrzebujesz pomocy psychologicznej?

Umów wizytę już dziś

Główne założenia psychoterapii systemowej obejmują zrozumienie systemu rodzinnego jako podstawowej komórki społecznej, która wpływa na nasze życie i zachowania. Terapeuta systemowy skupia się na funkcjonowaniu i dynamice między członkami systemu, analizuje wzorce komunikacji oraz funkcjonowania, aby zidentyfikować źródła problemów i trudności. Podejście to zakłada, że zmiana w relacjach jednej osoby może wpłynąć na cały system.

Dla kogo jest terapeuta systemowy?

Psychoterapeuta systemowy to specjalista, który ma za zadanie asystować osobom, które borykają się z różnymi problemami w relacjach – od kłopotów partnerskich po trudności w funkcjonowaniu rodziny czy grupie społecznej. Psychoterapeuta systemowy angażuje się zarówno w pracę indywidualną, jak i grupową, umożliwiając pacjentom zrozumienie funkcjonowania całego systemu oraz wpływu, jaki ma on na ich życie. Terapia ma pomóc również osobom z zaburzeniami odżywiania czy innymi zaburzeniami psychicznymi lub emocjonalnymi, gdzie relacje mogą mieć wpływ na pojawienie się lub nasilenie dolegliwości. Może pomóc także w przypadku zaburzeń zachowania spowodowanych np. śmiercią członka rodziny.

Jak długo trwa terapia systemowa?

Czas trwania terapii systemowej może być zróżnicowany i zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj problemów, intensywność relacji, stopień zaawansowania trudności oraz reakcja pacjentów na terapeutyczne techniki. Terapia systemowa nie ma ustalonego jednoznacznego czasu trwania. Jednak często spotkania z terapeutą są prowadzone w kilku sesjach – terapia systemowa może trwać kilka miesięcy lub nawet lat.

Psychoterapia systemowa jako terapia rodzinna

Jednym z głównych obszarów zastosowań terapii systemowej jest praca z rodzinami. Psychoterapia rodzin to terapia, która opiera się na założeniu, że poszczególni członkowie rodziny wpływają na innych, tworząc skomplikowaną sieć relacji. Terapia systemowa to rodzaj psychoterapii, który ma na celu poprawę komunikacji, zrozumienie różnic i konfliktów oraz odnalezienie sposobów, aby system rodzinny mógł funkcjonować harmonijnie. Terapeuta systemowy ma za zadanie odżywiać zdrowe relacje w rodzinie i wspierać jej członków w radzeniu sobie z problemami pojawiającymi się w ich relacjach. 

Zrozumienie systemu rodzinnego

Terapia systemowa służy przede wszystkim opanowywaniu problemów pojawiających się w rodzinach, gdzie każdy członek systemu tworzy subiektywny obraz rzeczywistości. Skomplikowana interakcja i wzajemne relacje mogą prowadzić do zaburzeń komunikacji oraz zachowań autodestrukcyjnych. Psychoterapeuta systemowy bada te wzorce, analizuje, jak system funkcjonuje na co dzień, oraz pomaga zidentyfikować źródła konfliktów. Odkrywanie tych źródeł ma na celu osiągnięcie zmiany w funkcjonowaniu całego systemu.

Terapia systemowa – zapraszamy na konsultacje do Fortis Mentis

Jeśli stajesz w obliczu trudności w relacjach, problemów z komunikacją w Twojej rodzinie, kłopotów ze swoimi dziećmi lub innych wyzwań związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie, terapia systemowa oferowana przez Fortis Mentis może być odpowiedzią na Twoje potrzeby. Nasi wykwalifikowani psychoterapeuci systemowi wykorzystują podejście systemowe w psychoterapii, pomagając zrozumieć i rozwiązać trudności, które wpływają na Twój codzienny byt. Podczas terapii indywidualnej lub terapii grupowej, terapeuci skupiają się na relacjach, komunikacji oraz opanowywaniu problemów. Daj nam szansę pomóc Ci zidentyfikować korzenie problemów oraz wypracować skuteczne strategie radzenia sobie z wyzwaniami, które napotykasz.

Potrzebujesz pomocy
psychologicznej?

Umów wizytę