Monika Mrozińska - psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu SWPS. Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii – Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Obecnie bierze udział w 3-letnim szkoleniu “Analityczna terapia par” (prowadzący: Mary Morgan i Stanley Ruszczynski, jako terapeuci i wykładowcy związani z Tavistock Relationships w Londynie).
Uczestniczyła w rocznym stażu w Poradni OPTA, podczas którego praktykowała pracę z parami i rodzinami.

Poszerza nieustannie swoją wiedzę podczas szkoleń, seminariów i konferencji naukowych. Stale poddaje swoją pracę superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Prowadzi terapię indywidualną dorosłych i młodzieży, terapię par i rodzin w nurcie systemowym i psychodynamicznym.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze pomocy psychologicznej. Oprócz tego, pracuje jako trener i wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.


Ewa Winiarska - psycholog, psychoterapeutka 

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS, w trakcie szkolenia w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów.

Ma za sobą podyplomowe studia „Diagnoza Kliniczna Dziecka i Jego Rodziny” na Wydziale Psychologii na UW oraz Studium „Depresja w okresie okołoporodowym - praca terapeutyczna z kobietą i jej rodziną” przy Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Doświadczenie zdobywała m.in. w Instytucie Matki i Dziecka w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej oraz w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego.

W Fortis Mentis prowadzi konsultacje i psychoterapię osób dorosłych doświadczających kryzysu, zmian, strat, samotnych, mających kłopoty w relacjach, pracy, cierpiących z powodu przygnębienia, braku satysfakcji w życiu, mających trudności w wejściu w dorosłe życie.

Wspiera w okresie okołoporodowym kobiety i mężczyzn, w czasie ciąży oraz po porodzie.  Młodzi rodzice mogą doświadczać zagubienia, odczuwać niepokój i mieć obniżony nastrój. Depresja poporodowa, o czym się mało mówi, dotyczy również mężczyzn. Badania wskazują, że doświadcza jej 1 na 10 młodych ojców.

Ma doświadczenie pracy z rodzinami z małymi dziećmi. Pomaga i wspiera rodziców, którzy po pojawieniu się dziecka wchodzą w nowe role życiowe. Doświadczenie rodzicielstwa otwiera na własną historię. Zapraszam osoby które chcą siebie bardziej rozumieć i bardziej świadomie wpływać na swoje życie, w tym na relację z dzieckiem.


Paulina Osienicka - psycholog, psychoterapeuta, trener

Prowadzi konsultacje i psychoterapię młodzieży oraz osób dorosłych. Ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra (kadra trenerska jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) oraz roczne szkolenie z podstaw psychoterapii dzieci i młodzieży w Ośrodku Edukacji Psychoanalitycznej.

Pracuje w podejściu integracyjnym, łączy różne nurty opierając się na psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej.Dominika Dromlewska - psychoterapeuta indywidualny oraz par i rodzin

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Psychoterapii oraz Szkoły Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji. Odbyła staż kliniczny w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie, a także staż w Pracowni Terapii i Rozwoju, gdzie pracowała z parami i rodzinami.

Posiada bogate, kilkunastoletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej oraz pracy z pacjentami z chorobą nowotworową i ich rodzinami oraz z osobami z niepełnosprawnością. Prowadziła liczne szkolenia z obszaru rozwoju osobistego, kompetencji interpersonalnych i umiejętności wychowawczych.

Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym, a także okołoporodową, związaną między innymi z depresją w ciąży, depresją poporodową, doświadczeniem poronienia, śmiercią dziecka w okresie okołoporodowym, narodzinami dziecka chorego, z niepełnosprawnością, lękiem związanym z porodem, trudnościami w budowaniu relacji z noworodkiem i niemowlęciem.

Wspiera pary doświadczające problemów rodzicielskich oraz pary rozstające/rozwodzące się.


Grzegorz Zasuwik – psycholog, psychoterapeuta

Pracuje indywidualnie z młodzieżą i osobami dorosłymi w nurcie poznawczo-behawioralnym. Absolwent SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego i studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w trakcie 4-letniego szkolenia na certyfikowanego terapeutę poznawczo-behawioralnego.

Wspiera osoby w kryzysie psychologicznym, w związku z doświadczaniem lub stosowaniem przemocy, uzależnieniem, współuzależnieniem, zaburzeniami afektywnymi czy zaburzeniami osobowości.


Maciej Letman - psycholog, psychoterapeuta

Pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi w nurcie humanistycznym, z elementami terapii poznawczo-behawioralnej. Absolwent Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Szkoły Psychoterapii Humanistycznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Ukończył studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologicznej i socjoterapii w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin. Od 2015 roku zajmuje się psychoterapią dorosłych, młodzieży oraz dzieci od 12 roku życia.

Koordynator wsparcia społecznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, pracuje także w klinice MyWay. Posiada również doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, zdobyte między innymi w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku, Centrum Leczenia Uzależnień PPL „Mały Rycerz” oraz w Warszawskim Towarzystwie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”.

W pracy stara się dopasować do indywidualnych potrzeb osoby, korzysta z elementów terapii poznawczo-behawioralnej czy dialogu motywującego.


Justyna Kuczmierczyk - psychoterapeutka, pedagog  

Ukończyła trwający 4, 5 roku kurs psychoterapii atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, pod kierownictwem profesora dr hab. Andrzeja Cechnickiego, w oparciu o dwa główne podejścia – psychodynamiczne i systemowe.

Ponadto ukończyła szkolenia z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i dialogu motywacyjnego oraz mediacji rodzinnej, i wiele innych z obszaru pomocy drugiemu człowiekowi.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie jako specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także ds. uzależnień i współuzależnienia.

Współpracuje jako psychoterapeuta z poradniami, gdzie od wielu lat prowadzi psychoterapię głównie osób dorosłych, które borykają się z rożnymi trudnościami, ale też z osobami, które czują potrzebę zmiany, rozwoju i wydobycia własnego potencjału.Anna Kopyść – psycholog, psychoterapeuta

Pracuje z dziećmi w wieku powyżej 12 lat, młodzieżą oraz młodymi osobami dorosłymi. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest w trakcie 4-letniego szkolenia na certyfikowanego terapeutę poznawczo-behawioralnego

Prowadzi grupy wsparcia dla młodzieży w wieku 13-18 lat oraz grupowe szkolenia z umiejętności miękkich i kompetencji kluczowych dla firm lub innych instytucji (takich, jak: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego czy Telewizja Biełsat).

Ukończyła 400 godzin terapii własnej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” oraz specjalistyczne szkolenia zawodowe, między innymi w zakresie terapii schematów – posiada certyfikat Ośrodka Psychoterapii i Leczenia Uzależnień SENSICA oraz w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży Centrum CBT. Aktualnie w 4-letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w Szkole Psychoterapii CRESCENTIA (terapia poznawczo-behawioralna). 


Ewa Tarasewicz - psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Psychoterapeutka z dyplomem Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Terapeutka shiatsu, dyplom Instytutu Ohashiatsu w NYC, USA.

Nauczycielka metod japońskiej psychologii (autorefleksja Naikan, terapia Mority, praktyka małych kroków Kaizen, certyfikat ToDo Institute, Monkton VT, USA). 


Uczestniczka wielu warsztatów z psychoterapii i pomocy psychologicznej, w tym warsztatów z pracy z ciałem i pomocy pacjentom onkologicznym (roczny wolontariat w Hospicjum Onkologicznym 2011).

Współpracuje z Fundacją Małgosi Braunek BĄDŹ dla osób z chorobą nowotworową, prowadziła grupy wsparcia dla osób z chorobą nowotworową i ich rodzin, konsultacje psychologiczne.

W pracy terapeutycznej kieruję się głównie łagodnością i małymi krokami ku zmianie.


Marta Wiśniewska - psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, specjalizacja Psychologia Kliniczna.

Odbyła czteroletnie szkolenia w nurcie systemowym prowadzonym przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i absolwentką Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (SPPwR).

Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ''Niebieska Linia'', w Zespole Terapii Rodzin w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych ''Synapsis”, jak również w Mazowieckim Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu na IV Oddziale Nerwic Młodzieży.

Pracuje w nurcie systemowym, psychodynamicznym (integracyjnym).

Specjalizuje się w terapii indywidualnej dorosłych i młodzieży, terapii par, małżeństw i rodzin. Zajmuje się psychoedukacją rodzicielską oraz interwencjami kryzysowymi.

Pracuje z osobami doświadczającymi trudności emocjonalnych, osobistych czy komunikacyjnych w relacji. Wspiera osoby w depresji, z niskim poczuciem własnej wartości, z wahaniami nastroju, z lękami, fobiami, z poczuciem straty czy samotności.


Katarzyna Sznycer - Lipińska - psycholog, psychoterapeuta

Pracuje indywidualnie z młodzieżą powyżej 16 r.ż  i osobami dorosłymi w nurcie poznawczo-behawioralnym, wykorzystuje również elementy terapii schematów. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie w trakcie czteroletniego kursu psychoterapeutycznego Akademii Motywacji i Edukacji (szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej).
Doświadczenie kliniczne zdobyła m.in w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Szpitalu Bielańskim oraz Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. Pracuje z osobami doświadczającymi zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, OCD oraz z niskim poczuciem własnej wartości.


Agnieszka Różecka - psycholog, psychoterapeutka dzieci i młodzieży

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, obecnie kształci się w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Ośrodku Regeneracja. Pracuje indywidualnie z dziećmi i młodzieżą w nurcie psychodynamicznym, prowadzi konsultacje rodzicielskie.

W swojej dotychczasowej pracy wspierała dzieci, młodzież, ich rodziców oraz nauczycieli, pracując jako psycholog szkolny, przedszkolny i żłobkowy. Prowadziła warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, realizowała autorskie program profilaktyczne. Ma doświadczenie w pracy psychologicznej w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Uczestniczyła w wielu szkoleniach, kursach i seminariach, między innymi Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży, Trening Umiejętności Społecznych, Trening Zastępowania Agresji, psychoterapia okołoporodowa, diagnozowanie małych dzieci ze spektrum autyzmu, mediacje.


Anna Jachniewicz - psycholog, psychoterapeuta

Tytuł magistra psychologii uzyskała w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła I i II stopień szkolenia Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach. Obecnie odbywa pełne, 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów". Ukończyła również szkolenia z zakresu technik psychoterapii poznawczo-behawioralnej, poradnictwa psychologicznego..

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Jestem członkiem Stowarzyszenia Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”.

 

Pracuje z młodzieżą od 15 r.ż. i z osobami dorosłymi i rodzinami. Udziela konsultacji psychologicznych, interwencji w kryzysie, prowadzi psychoterapię krótko- i długoterminową. Pomaga osobom doświadczającym obniżonego nastroju, stanów depresyjnych, ataków paniki, natręctw, nerwicy, nadmiernego stresu, zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości czy zaburzeń odżywiania. Pracuje z osobami, które mają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji.

Dominika Cichoń - Psycholog, Psychoterapeuta

Absolwentka studiów psychologicznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii prowadzony przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym, wykorzystuje również elementy psychodramy, terapii systemowej oraz technik CBT.

Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in.  w Hospital Central Do Funchal i podległych mu jednostkach Child Development Center (CDC), Ośrodek Bon Jesus, Szpital w San Antonio (Portugalia); Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Synapsis; Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania; Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia; Poradni Zdrowia Psychicznego; oraz w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego  Uniwersytetu Jagielońskiego na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze psychoterapii. Przez wiele lat prowadziła zarówno grupy, jak i pacjentów indywidualnych w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.

Pracuje głównie z osobami z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości, pacjentami zgłaszającymi problemy psychosomatyczne, i pacjentami z syndromem DDA. Swoją wiedzę i umiejętności rozwija poprzez systematyczny udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach naukowych organizowanych w Polsce i zagranicą. Swoją prace poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego  oraz Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zawodowo interesuje się Psychoanalizą Kleinowska. Jest koordynatorem Seminarium Obserwacji Niemowląt w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.


Lekarz Psychiatra

Adrian Płocharczyk - lekarz, psychiatra

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył 5-letnie szkolenie specjalizacyjne z Psychiatrii Dorosłych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w I Klinice Psychiatrii Dorosłych UCK oraz II Klinice Psychiatrycznej WUM. W głównej mierze zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych, osobowości oraz zachowania. Ma w planach rozpoczęcie szkolenia z psychoterapii w nurcie Ericksonowskim.

W swojej pracy stara się integrować podejście biologiczne oraz psychologiczne, którego głównym celem jest pomoc człowiekowi doświadczającemu kryzysu emocjonalnego oraz osobistego przy pomocy wszelkich dostępnych metod terapeutyczno-leczniczych. Niezwykle ważna jest dla niego również współpraca z lekarzami innych specjalności, a także osobami zajmującymi się leczeniem szeroko rozumianej sfery zdrowia psychicznego czyli psychologami, pedagogami oraz terapeutami wszelkiej modalności. Swoim pacjentom stara się zapewniać kompleksową pomoc i opiekę, a decyzję kliniczne w głównej mierze podejmuje w oparciu o paradygmat zgodny z EBM czyli medycyny opartej na dowodach oraz na podstawie własnego doświadczenia klinicznego.

W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajduję się psychofarmakologia zaburzeń afektywnych, lękowych oraz osobowości, leczenie zaburzeń psychosomatycznych, psychotraumatologia oraz oddziaływania nowoczesnych szkół psychoterapii mające zastosowanie w ich leczeniu.

 

Pedagodzy, trenerzy

dr Beata Rola - pedagog, terapeuta

Pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami,  w tym także ze spektrum autyzmu. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobyte podczas pracy w Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym oraz w publicznych placówkach oświatowych. Pełniła funkcję nauczyciela, terapeuty, doradcy i konsultanta.  Obecnie jest pracownikiem naukowym Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W swojej pracy angażuje się we wzmacnianie umiejętności poznawczych i emocjonalno- społecznych dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest trenerką działań antydyskryminacyjnych i promotorką programów wychowawczych sprzyjających tolerancji i akceptacji różnorodności w szkole. Wykorzystuje szereg metod edukacyjno - terapeutycznych. Miedzy innymi: Kompas Kreatywności, Klucz do uczenia się, TOC, Kuferek tajemnic czy visible learning. W pracy z dziećmi przejawiającymi trudne zachowania wykorzystuje elementy metody Kids’ Skills – Dam Radę! opartej na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach (PSR).


Jej szczególnym atutem jest doświadczenie w pracy z rodzicami i rodzeństwem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Prowadzi w tym zakresie konsultację, warsztaty i szkolenia. Jest autorką wielu publikacji. Miedzy innymi:

-Jego wysokość dziecko, Wydawnictwo Dyfin, 2020

-Inny nie znaczy gorszy: przeciwdziałanie dyskryminacji w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2020; 591 (6): 25-36.

- Rodzic w edukacji włączającej jako współuczestnik procesu, w: Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole / Chrzanowska Iwona, Szumski Grzegorz (red.), FRSE i Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 2019;
Ewa Rycombel - pedagog, terapeuta

Magister nauczania początkowego (WSP Olsztyn) i logopeda (studia podyplomowe Uniwersytet Gdański) i provider metody Neuroflow ATS. Konsultuje dzieci i dorosłych do terapii słuchowej Safe and Sound Protocol prof. S.Porgesa (SSP Porgesa) współpracując z providerem metody p. Karoliną Zienkiewicz. Na dziecko i jego problemy patrzy holistycznie - wspiera zarówno dziecko jak i rodzica. Jest autorką książeczek do terapii logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Szop Pracz i Przyjaciele oraz Żabka Rzekotka i jej drużyna (Harmonia) oraz materiałów w publikacji Terapia logopedyczna dziecka w wieku szkolnym (Raabe), a także współautorką sierpniowego numeru czasopisma “Strefa logopedy” (29/2021) poświęconego bajeczkom logopedycznym usprawniającym aparat artykulacyjny. Propaguje wiedzę logopedyczną podczas szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz warsztatów dla rodziców, a także pełni rolę członka Zarządu w Polskim Związku Logopedów.Karolina Magiera - trener

Pedagog z ponad piętnastoletnim doświadczeniem, certyfikowany Trener Mentalny, trener TUS i socjoterapeuta.

Absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach i wielu kursów podyplomowych.
Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Pedagog z pasją. Od zawsze mocno wyczulona na potrzeby młodego człowieka. W procesie nauczania nastawiona na prawdziwy rozwój uczniów, a nie tylko na realizację planu. Wyznaje zasadę, że nie ma kłopotliwych dzieci, są tylko takie, które potrzebują uwagi.

Jako Trener Mentalny, wspiera dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież w poradzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, które są obecne w ich życiu. Nastawiona na wspólne poszukiwanie najlepszej drogi do radosnego, satysfakcjonującego życia w tym ważnym czasie jakim jest czas nauki, szkolnych lat.

 

Justyna Olejnik - pedagog, terapeuta

Pedagog z wieloletnim stażem. Doświadczony, skuteczny nauczyciel. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Trener Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w projektowaniu i realizacji nowatorskich programów edukacyjnych.

Trener nauki szybkiego czytania, pracy z tekstem, technik pamięciowych, organizacji nauki.


Michał Pacholski - pedagog, trener
Absolwent Pedagogiki przedszkolnej, Pedagogiki integracyjnej i terapeutycznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej, Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ukończył studia podyplomowe Stosowana Analiza Zachowania na SWPS.
Prowadzi Trening Umiejętności Społecznych


 

Asystent Biura

Aleksandra Suchocka
Ukończyła studia I stopnia na kierunku  filologia angielska na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest studentką II stopnia i pisze pracę magisterską o budowaniu ludzkiej tożsamości w oparciu o relacje ze środowiskiem.

Równocześnie studiuje  psychologię na Uniwersytecie SWPS. Interesuje się psychologią i ekokrytyką.