Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Warsztaty umiejętności
wychowawczych dla rodziców dzieci ze specjalnymi umiejętnościami wychowawczymi
prowadząca:
dr Beata Rola

czas trwania:
75 min.
10 spotkań

Warsztaty adresowane są do rodziców, którzy pragną wzmocnić swoje kompetencje w zakresie metod wychowawczych i umiejętności budowania relacji z dzieckiem z niepełnosprawnością.

Tematyka warsztatów:

- Jak nie wpaść w poczucie winy i bezradność wobec dziecka?

- Jak urealniać oczekiwania i wymagania?

- Jak rozwijać poczucia skuteczności i autonomii u dzieci?

- Jak przeciwdziałać trudnym zachowaniom?

- Jak skutecznie wspierać dziecko ze SPE w nauce?

Zajęcia będą odbywały się małych grupach ( do 8-12 osób) i będą prowadzone w formie warsztatowej. Na warsztaty składa się 10 zajęć , każde trwa 75 minut.

Koszt całego cyklu spotkań wynosi 1200 zł. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie części.

Uczestnicy przed rozpoczęciem zajęć podpisują umowę na uczestnictwo w zajęciach w której zobowiązują się na udział w zajęciach i opłatę za cały cykl 10 spotkań.

Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych stacjonarnych lub online z wykorzystaniem platformy Zoom – koszt spotkania 160 zł.