Warsztaty rozwoju osobistego dla dorosłych z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem

Prowadzący:
dr Beata Rola


Zespół Aspergera terapia w Warszawie

Warsztaty rozwoju osobistego dla młodzieży z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem


Rozwijanie umiejętności społecznych stanowi zasadniczy aspekt oddziaływań terapeutycznych w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

Warsztaty rozwoju osobistego, umożliwiają, między innymi, zdobycie określonych „narzędzi” komunikacyjnych, zapewniają umiejętności radzenia sobie z agresją, smutkiem czy  apatią. Wskazują alternatywne sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych, stresogennych.  

Podczas warsztatów  będziemy przede wszystkim praktykować zdobywane umiejętności.

Gwarantujemy:

1.    komfortową i profesjonalną atmosferę zajęć!

2.    wzmocnienie poczucia własnej wartości!

3.    rozwinięcie poczucia skuteczności i radzenia sobie ze stresem!

4.    polepszenie kompetencji komunikacyjnych!

5.    zrozumienie zasad i norm społecznych!
 
Oferujemy uczestnictwo w grupie kameralnej 6-8 osób. Spotkania odbywają się w soboty w godz. 14.00- 15.30    
Trwają zapisy do grupy.

Koszt całego cyklu spotkań wynosi 1000 zł (istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 lub 3 części). Obowiązuje konsultacja indywidualna przed rozpoczęciem grupy - 180 zł.
 
W celu rezerwacji miejsca prosimy o kontakt: poradnia@fortismentis.pl, tel. +48 887 807 780


Zapis na miejsce w grupie następuje po uiszczeniu całości lub części opłaty.
 
Ważne!
Grupy są kameralne, dlatego zależy nam na sprawiedliwym dostępie do uczestnictwa w nich dla zainteresowanych. Dlatego rodzice uczestników przed rozpoczęciem zajęć podpisują umowę na uczestnictwo ich dzieci w zajęciach, w której zobowiązują się na ich udział w całości cyklu oraz opłatę za wszystkie 5 spotkań.