Trening Zastępowania Agresji - warsztaty dla rodziców

Prowadzący:
dr Beata Rola

cykl obejmuje minimum 5 spotkań trwających 90 minut

 

Trening Zastępowania Agresji - warsztaty dla rodziców

koncentruje się na umiejętnościach, które wspierają zmianę zachowań agresywnych wśród dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Obejmuje 5 spotkań, każde po 90 minut. 


Podczas spotkań realizowane są następujące zagadnienia:

1. Przyczyny agresji u dzieci.
2. Sposoby przeciwdziałania agresywnym zachowaniom u dzieci.
3. Sposoby praktycznego wdrażania:

- treningu umiejętności społecznych,
- treningu kontroli złości,
- treningu wnioskowania moralnego.


Istotnymi elementami zajęć jest wymiana doświadczeń, aktywny udział w ćwiczeniach oraz analiza indywidualnych przypadków. Dzięki wiedzy i umiejętnością zdobytym podczas zajęć, możliwie  jest zahamowanie i ukształtowanie właściwych wzorców postępowania u dzieci. 

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej. Na warsztaty składa się 5 zajęć, każde trwa 90 minut. Spotkania odbywają się w ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 12:00-13:30 (najbliższe terminy w 2023 roku: 25 lutego, 25 marca, 29 kwietnia, 27 maja, 24 czerwca).

Koszt całego cyklu spotkań wynosi 1000 zł za osobę. 20% zniżki dla drugiego rodzica. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie części.

W pozostałe środy w godzinach 16:00 - 19:00 istnieje możliwość konsultacji indywidualnych stacjonarnych lub on line - koszt indywidualnego spotkania 200 zł.

W celu rezerwacji miejsca prosimy o kontakt: poradnia@fortismentis.pl 
tel. 887 807 780 
Zapis na miejsce w grupie następuje po uiszczeniu całości lub części opłaty.