Grupa terapeutyczna – prowadzona metodą psychodynamiczą z elementami psychodramy.

Grupa terapeutyczna 
Prowadząca:
Dominika Cichoń
Trwa nabór do grupy! 

Grupa terapeutyczna – prowadzona metodą psychodynamiczą z elementami psychodramy.

Grupa przeznaczona jest dla osób, które:

  • Chcą, lepiej zrozumieć świadome i nieświadome motywy swojego działania
  • Chcą lepiej rozumieć swoje uczucia i myśli
  • Mają trudność w nawiązywaniu lub utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi
  • Mają problem w stawianiu granic, wyrażaniu własnych opinii i potrzeb
  • Mają trudności związane z lękiem lub innymi uczuciami, które utrudniają im funkcjonowanie
  • Chcą, aby ich życie stało się pełniejsze i bardziej satysfakcjonujące.

Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu, w środy w godzinach 18-20.

Maksymalna liczba uczestników 12 osób.

 Cena 120 zł za spotkanie.

Grupowa Psychoterapia Psychodynamiczna zakłada, że relacje, jakie tworzymyw grupie są również odzwierciedleniem naszego świata wewnętrznego i często naszych nieświadomych konfliktów. Doświadczanie i poznawanie swoich relacji w grupie jest sposobem na poznawanie siebie. W psychoterapii grupowej, możliwe jest uświadomienie sobie wzorca w jaki budujemy relacje i jak nasze zachowanie wypływa na inne osoby. Sięgamy do przeszłości, aby poznań i zrozumieć teraźniejszość.

Dlaczego używam elementów Psychodramy w pracy z grupą? Posłużę się cytatami:

"Psychodrama i scena w psychodramie służą przede wszystkim zmianie. W umownym, teatralnym obszarze “jak gdyby” odbywa się spontaniczna, kreatywna gra, w której pacjent i grupa dokonują pewnego rodzaju korekty rzeczywistości, tworzą nowe rozwiązania, doświadczają nowych rzeczy i nowych połączeń. Uruchamiany jest też proces uczenia nowych, bardziej adekwatnych ale również bardziej kreatywnych ról i zachowań. Podstawowym procesem leczący w psychoterapii psychodramą można metaforycznie nazwać odzyskaniem kontaktu z dzieckiem, które jest w każdym z nas. Kontakt z tą dziecięcą częścią psychiki stanowi podstawę rozwoju spontaniczności i kreatywności, stanowiących fundament zdrowego funkcjonowania człowieka".

(Jarosław Gliszczyński, Polskiego Instytut Psychodramy)

“Spontaniczność dzieje się w teraźniejszości, tu i teraz; napędza jednostkę w kierunku adekwatnej odpowiedzi na nową sytuację i nowej odpowiedzi na starą”. (Moreno 1953)


W celu rezerwacji miejsca w grupie prosimy o kontakt: poradnia@fortismentis.pl, tel. +48 887 807 780.