Warsztaty rozwoju osobistego dla młodzieży z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem 

Warsztaty rozwoju osobistego

Prowadzący:
dr Beata Rola


Trwają zapisy do grupy dla młodzieży w wieku 13-16 lat!
Ilość miejsc ograniczona

Warsztaty rozwoju osobistego dla młodzieży z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem


POTRZEBY DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZESPOŁEM ASPERGERA I WYSOKOFUNKCJONUJĄCYM AUTYZMEM

Ostatnie dane mówią o tym, że ASD (spektrum zaburzeń autystycznych) diagnozowane jest aktualnie nawet u 1 na 60 dzieci. W związku z tym, że autyzm jest całościowym zaburzeniem, jego skutki są dosyć rozległe i długotrwałe. Tym samym, dzieci z ASD potrzebują znacznej ilości terapii, która powinna czasem być wzmacniana również w latach dorosłych.
 
Osoby ze spektrum autyzmu przede wszystkim zmagają się z trudnościami w rozumieniu i reagowaniu na różne sytuacje społeczne. Dlatego czas adolescencji i dorastania jest dla nich szczególnie wyjątkowy oraz ważny. Okres dojrzewania u takich osób powinien być momentem dla maksymalnego kształtowania umiejętności przystosowawczych we współczesnym społeczeństwie oraz życiu w relacjach.


WSPARCIE DOŚWIADCZONYCH TERAPEUTÓW Z FORTIS MENTIS W WARSZAWIE
Wraz ze specjalistami z Fortis Mentis przygotowaliśmy autorski program warsztatów rozwoju, który uwzględnia wyjątkowe potrzeby naszych podopiecznych. Podczas spotkań szczególną uwagę poświęcamy na rozumienie emocji oraz odczuć, poprawną reakcję na różne bodźce oraz utrzymywanie relacji z innymi.
 
Warsztaty rozwoju osobistego dla młodzieży z zespołem Aspergera lub wysokofunkcjonującym autyzmem daje możliwość poznania i weryfikowania swoich emocji w bezpiecznym środowisku. Jest ona świetną przestrzenią do wymiany doświadczeń między rówieśnikami, sprawdzenia się w różnych rolach (słuchacza, opowiadającego czy doradcy), a jednocześnie skorzystania ze wsparcia trenerów młodzieży, doświadczonych w pracy z osobami o specjalnych potrzebach.  

Gwarantujemy komfortową i profesjonalną atmosferę zajęć!
 

CELE GRUPY:

- Wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez poznanie siebie i sposobów regulowania emocji.

- Budowanie poczucia skuteczności i radzenia sobie ze stresem.    

- Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych poprzez wyrażanie własnych emocji i zauważanie potrzeb innych.   

- Wzmacnianie rozumienia zasad i norm społecznych poprzez wymianę własnych  doświadczeń.  

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Osoby prowadzące grupę:
 
dr Beata Rola - pedagog, terapeuta

Pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami, w tym także ze spektrum autyzmu. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobyte podczas pracy w Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym oraz w publicznych placówkach oświatowych. Pełniła funkcję nauczyciela, terapeuty, doradcy i konsultanta.
Obecnie jest pracownikiem naukowym Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W swojej pracy angażuje się we wzmacnianie umiejętności poznawczych i emocjonalno- społecznych dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Jest trenerką działań antydyskryminacyjnych i promotorką programów wychowawczych sprzyjających tolerancji i akceptacji różnorodności w szkole.
Wykorzystuje szereg metod edukacyjno - terapeutycznych. Miedzy innymi: Kompas Kreatywności, Klucz do uczenia się, TOC, Kuferek tajemnic czy visible learning. W pracy z dziećmi przejawiającymi trudne zachowania wykorzystuje elementy metody Kids’ Skills – Dam Radę! opartej na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach (PSR).
Jej szczególnym atutem jest doświadczenie w pracy z rodzicami i rodzeństwem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Prowadzi w tym zakresie konsultację, warsztaty i szkolenia.
Jest autorką wielu publikacji. Miedzy innymi: - Jego wysokość dziecko, Wydawnictwo Dyfin, 2020 - Inny nie znaczy gorszy: przeciwdziałanie dyskryminacji w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2020; 591 (6): 25-36. - Rodzic w edukacji włączającej jako współuczestnik procesu, w: Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole / Chrzanowska Iwona, Szumski Grzegorz (red.), FRSE i Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 2019.
 
 
Oferujemy uczestnictwo w grupie:
- 13-16 lat - spotkania w poniedziałki o godzinie 17:00.
 
Grupa jest kameralna i liczy do 6-8 osób, które spotykają się jeden raz w tygodniu przez 3 miesiące. Każde spotkanie trwa 75 min godziny i, w zależności od tematu, praca odbywa się w różnej formie, także warsztatowej.
 
Pierwsze spotkanie rozpoczyna się w dniu 26 września 2022r.

 
 Inwestycja i zapisy:
 
Koszt całego cyklu spotkań wynosi 1000 zł (istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 lub 3 części). Obowiązuje konsultacja indywidualna przed rozpoczęciem grupy - 120 zł.
 
W celu rezerwacji miejsca prosimy o kontakt: poradnia@fortismentis.pl, tel. +48 887 807 780
Zapis na miejsce w grupie następuje po uiszczeniu całości lub części opłaty.
 
Ważne!
Grupy są kameralne, dlatego zależy nam na sprawiedliwym dostępie do uczestnictwa w nich dla zainteresowanych. Dlatego rodzice uczestników przed rozpoczęciem zajęć podpisują umowę na uczestnictwo ich dzieci w zajęciach, w której zobowiązują się na ich udział w całości cyklu oraz opłatę za wszystkie 10 spotkań.