Warsztaty rozwoju osobistego dla młodzieży z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem 

Warsztaty rozwoju osobistego

Prowadzący:
dr Beata Rola

Warsztaty rozwoju osobistego dla młodzieży z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem

 

Osoby ze spektrum autyzmu zmagają się z trudnościami w rozumieniu i reagowaniu w różnych sytuacjach społecznych. Czas adolescencji to wyjątkowy moment dla kształtowania powyższych umiejętności. Większość młodych osób potrzebuje kogoś , kto wskaże, podpowie lub pokaże co mają zrobić i/lub jak zachować się w danej sytuacji. Ważne jest również to, by uczestnicy czuli się bezpiecznie i komfortowo.
Podczas Naszych spotkań uczestnicy będą mieli okazję lepiej zrozumieć siebie i poznać różne formy przeciwdziałania społecznej izolacji.

Program spotkań:

  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez poznanie siebie i sposobów regulowania emocji.
  • Budowanie poczucia skuteczności i radzenia sobie ze stresem.  
  • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych poprzez wyrażanie własnych emocji i zauważanie potrzeb innych. 
  • Wzmacnianie rozumienia zasad i norm społecznych poprzez wymianę własnych  doświadczeń.

Zajęcia będą odbywały się małych grupach ( do 6-8 osób) i będą prowadzone w formie warsztatowej. Na zajęcia składa się 10 zajęć, każde trwają 75 minut, koszt całego cyklu zajęć to 900 zł.


Termin szkolenia: Rozpoczęcie zajęć po zebraniu grupy. 

Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych stacjonarnych – koszt spotkania 150 zł.


ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ STACJONARNIE Z ZACHOWANIEM ZASAD REŻIMU SANITARNEGO