Trening umiejętności społecznych

Trening stanowi cykl 12 spotkań, trwających 90 minut

 

Popraw komunikację interpersonalną na treningu umiejętności społecznych

Umiejętności społeczne warunkują realizację celów życiowych, kształtują relacje z innymi ludźmi, wpływają na skuteczność i sukces zawodowy w dorosłości. Umożliwiają współdziałanie, pracę w grupie, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z emocjami w różnych sytuacjach, także kryzysowych.

Nauka i kształtowanie tych zdolności trwa całe życie - nigdy nie jest za późno na pracę nad nimi. Częściowo każdy uczy się ich już od dzieciństwa, zdarza się jednak, że z różnych przyczyn nie uda się ich nabyć czy ukształtować w prawidłowy sposób. W takich sytuacjach warto skorzystać z treningu umiejętności społecznych, którego podstawą jest komunikacja interpersonalna. Obecnie z zajęć korzystają coraz młodsze dzieci, co zwiększa szansę ich rozwoju oraz świadomego kształtowania postaw i poczucia własnej wartości już od najmłodszych lat.

Dlaczego warto zdecydować się na trening umiejętności społecznych?

Zajęcia treningu umiejętności społecznych polegają na pracy grupowej, angażują wszystkich uczestników, którzy w ich trakcie odgrywają scenki, analizują konkretne sytuacje, zachowania, odczucia. Działania te pozwalają modyfikować niekorzystne zachowania na rzecz prawidłowych, akceptowalnych w społeczeństwie. Aby osiągnąć zamierzone cele, praca każdego uczestnika winna odbywać się nie tylko podczas zajęć treningowych, ale także na co dzień.

Trening stanowi cykl spotkań zapewniających skuteczną zmianę i utrwalenie prawidłowych zachowań.

Korzyści:

  • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania rozmowy, dyskutowania,
  • umiejętność wyrażania krytyki, ale i reagowania na nią,
  • umiejętność radzenia sobie z różnymi emocjami,
  • umiejętność słuchania innych i zadawania pytań,
  • wykształcenie postawy asertywnej,
  • współpraca w grupie,
  • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
  • rozumienie uczuć innych – empatia.
Skorzystaj również z psychoterapii młodzieży lub zapisz się na spotkania Młodzieżowej Grupy Wsparcia.