Trening samodzielnej organizacji nauki i zarządzania czasem dla młodzieży licealnej

Trening samodzielnej organizacji nauki i zarządzania czasem

Prowadzący:
Justyna Olejnik

Trening trwa 60 minut

Zajęcia dydaktyczne usprawniające samodzielną i celową organizację nauki, skuteczne notowanie oraz zarządzanie czasem.

Cel zajęć:

-doskonalenie/integracja funkcji poznawczych: sprawności skupiania i kierowania uwagą, koncentracji, pamięci, kompetencji językowych,

-doskonalenie myślenia abstrakcyjnego, operacji myślowych, zdolności pojęciowych,

-doskonalenie kompetencji emocjonalno-społecznych, komunikacji, organizacji uczenia się.


Program zajęć:

-rozwój funkcji wykonawczych,

-doskonalenie/integracja procesów poznawczych - uwaga, pamięć, myślenie, 

-doskonalenie/integracja percepcji wzrokowo/słuchowej,

-rozwój kompetencji językowych, form wypowiedzi, pracy z tekstem,  

-doskonalenie kompetencji emocjonalno-społecznych, 

-trening samodzielnej, celowej organizacji nauki, skutecznego notowania, zarządzania czasem.