Diagnoza i terapia przetwarzania słuchowego

NEUROFLOW Aktywny Trening Słuchowy® (ATS)

 

Prowadzący:
Ewa Rycombel

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow trwa 90 minut
Kolejne rediagnozy - 60 minut

 

Czym jest terapia słuchowa Neuroflow ATS®?

Jest to interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń (od 4. roku życia). Trening Neuroflow ATS® prowadzony jest on-line i jest dostępny na platformie internetowej.

Na czym polega terapia słuchowa Neuroflow ATS®?

Przed wykonaniem baterii znormalizowanych testów słuchowych, na podstawie których pacjent może zostać zakwalifikowany na terapię Neuroflow ATS®, należy wykonać badanie słuchu fizycznego (audiometria tonalna).

Trening - w zależności od głębokości zaburzeń przetwarzania słuchowego - może liczyć od dwóch do czterech etapów. Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą przeprowadzaną przez certyfikowanego providera metody Neuroflow ATS®.

Na podstawie wyników uzyskanych przez pacjenta przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń. Zaleca się, by sesje treningowe odbywały się 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa około 25-30 minut. Jeden etap treningu trwa około 2 miesięcy.

Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb pacjenta – trening w przypadku dzieci może być prowadzony w domu pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty.

Program treningowy zawiera bogaty, dostosowany dla różnych grup wiekowych materiał słowny, opowiadania, wiersze, zagadki.

Neuroflow ATS® jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się.


SSP prof. Porgesa

 

Prowadzący:
Ewa Rycombel

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą SSP trwa 90 minut
Kolejne rediagnozy - 60 minut

SAFE AND SOUND PROTOCOL (SSP) prof. Porgesa

TERAPIA DOKTORA STEPHENA PORGESA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Terapia mająca na celu zmniejszenie stresu i wrażliwości słuchowej, przy jednoczesnym zwiększeniu zaangażowania społecznego i odporności na dźwięki.

Osoby z zaburzeniami przetwarzania słuchowego często wykazują nadwrażliwość dźwiękową i przeciążenie słuchowe spowodowane hałasem, co prowadzi do niepokoju i/lub przytłoczenia emocjonalnego. Kiedy reakcja emocjonalna na dźwięk jest negatywna, układ limbiczny stymuluje nerw błędny i autonomiczny układ nerwowy w taki sposób, że jednostka przyjmuje postawę „walcz lub uciekaj”. Metoda SSP ćwiczy i systematycznie rzuca wyzwanie systemowi słuchowemu za pomocą odpowiednio przetworzonej muzyki, koncentrującej się na określonej częstotliwości ludzkiej mowy.


Na czym polega terapia?

Terapia polega na słuchaniu zmodyfikowanych ścieżek muzycznych, które ze względu na swoją specyfikę akustyczną aktywują brzuszną część nerwu błędnego.


Wskazania:

- zaburzenia kontaktu, autyzm,

- nadwrażliwość słuchowa, nadreaktywność na dźwięki, fonofobia,

- zaburzenia percepcji słuchowej,

- zaburzenia zrozumiałości mowy,

- drażliwość, nerwowość, lęk, nadmierna reaktywność emocjonalna,

- zaburzenia snu, jąkanie, zespół jelita drażliwego, bóle brzucha nieuzasadnione medycznie.