Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w nauce


Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w
nauce

Prowadzący:
Natalia Chrupek

Zajęcia odbywają trwają 60 minut

Zajęcia skierowane są do uczniów zmagających się dysleksją, dysgrafią, bądź dysortografią. System nauczania może być dla takich osób szczególnie wymagający, a nawet najlepsze placówki edukacyjne nie zawsze są w stanie zapewnić odpowiednie warunki do nauki dla uczniów o specjalnych uwarunkowaniach. Niezbędnym jest zindywidualizowanie procesu nauczania, tak aby w pełni wykorzystać potencjał dziecka do opanowania materiału

Celem zajęć jest wyrównanie braków w zakresie nauki szkolnej oraz zdobycie najważniejszych umiejętności, które pomogą młodemu człowiekowi odnaleźć się w szkolnej rzeczywistości. Przy pomocy wykwalifikowanego pedagoga dziecko/nastolatek wypracowuje własne sposoby na skuteczne opanowanie materiału, pisanie wypracowań, radzenie sobie ze stresem. W ten sposób uzyskuje się pozytywną motywację do pracy oraz minimalizuje emocjonalne i społeczne konsekwencje trudności, z którymi spotyka się młody człowiek.


Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym.