Trening Zastępowania Agresji

Prowadzący:
dr Beata Rola

cykl obejmuje minimum 10 spotkań trwających 90 minut

 

Czym jest Trening Zastępowania Agresji?

Trening Zastępowania Agresji (ART – z ang. Aggression Replacement Training) wywodzi się z nurtu tak zwanego skillstreamingu, czyli profilowania, kształtowania umiejętności. Został opracowany w Stanach Zjednoczonych przez profesora Arnolda Goldsteina w latach 70. XX wieku, po czym ulegał modyfikacjom i rozszerzeniom w kolejnych latach. Obecnie z powodzeniem stosowany jest w wielu krajach, na różnych kontynentach.

Trening koncentruje się na zmianie zachowań agresywnych wśród dzieci w wieku od 7 – 10 lat i obejmuje minimum 10 spotkań, każde po 90 minut.

Jakie są przyczyny agresji u dzieci?

Istnieje wiele możliwych przyczyn wystąpienia agresywnych zachowań u dzieci. Wśród czynników wpływających na rozwój agresji wśród najmłodszych można wskazać:

  • czynniki genetyczne
  • czynniki neurobiologiczne
  • czynniki rodzinne
  • czynniki społeczno-kulturowe

Właściwe rozpoznanie przyczyny występowania zachowań agresywnych ułatwia opracowanie skutecznych działań profilaktycznych i wdrożenie właściwej terapii.

 

W jaki sposób zaradzić problemom z agresją u dzieci?

Skuteczną metodę zwalczania agresywnych zachowań u dzieci stanowi Terapia Zastępowania Agresji. Składa się ona z trzech zintegrowanych i skoordynowanych komponentów poznawczo-behawioralnych:

  • treningu umiejętności społecznych
  • treningu kontroli złości
  • treningu wnioskowania moralnego

Treningi te wpływają na zmianę zachowania, emocji i myślenia uczestników terapii. Istotnymi elementami zajęć są współpraca i zabawa, które mają ogromne znaczenie dla budowania relacji rówieśniczych i kształtowania poczucia sprawczości.

Dlaczego ważne jest poradzenie sobie z problemem we wczesnym wieku?

Przejawy agresji u dzieci mogą prowadzić do poważnych konsekwencji w dorosłym życiu, dlatego tak ważne jest podjęcie właściwych działań profilaktycznych już w najmłodszym wieku. Istotne jest udzielenie fachowego wsparcia psychologicznego dzieciom zachowującym się agresywnie. Dzięki terapii podjętej na wczesnym etapie rozwoju agresywnych zachowań u dziecka, możliwe jest ich zahamowanie i ukształtowanie właściwych wzorców postępowania. Psycholog pomaga także dziecku zrozumieć konsekwencje agresywnego zachowania, co ma istotny wpływ na postawę pacjenta w dorosłym życiu.

Skuteczność tej metody jest poparta badaniami naukowymi jednoznacznie wskazującymi na znaczący spadek zachowań agresywnych i wzrost zachowań akceptowanych społecznie wśród uczestników treningu.