Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych w Warszawie

 

Trening stanowi cykl 12 spotkań, trwających 90 minut

Treningu umiejętności społecznych dla dzieci

Umiejętności społeczne warunkują realizację celów życiowych, kształtują relacje z innymi ludźmi, wpływają na skuteczność i sukces zawodowy w dorosłości. Umożliwiają współdziałanie, pracę w grupie, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z emocjami w różnych sytuacjach, także kryzysowych.

Od jakiego wieku Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci?

Nauka i kształtowanie tych zdolności trwa całe życie - nigdy nie jest za późno na pracę nad nimi. Częściowo każdy uczy się ich już od dzieciństwa, zdarza się jednak, że z różnych przyczyn nie uda się ich nabyć czy ukształtować w prawidłowy sposób. W takich sytuacjach warto skorzystać z treningu umiejętności społecznych dla dzieci, którego podstawą jest komunikacja interpersonalna. Obecnie z zajęć korzystają coraz młodsze dzieci, co zwiększa szansę ich rozwoju oraz świadomego kształtowania postaw i poczucia własnej wartości już od najmłodszych lat.

Na czym polega trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w Warszawie?

Zajęcia treningu umiejętności społecznych dla dzieci polegają na pracy grupowej, angażują wszystkich uczestników, którzy w ich trakcie odgrywają scenki, analizują konkretne sytuacje, zachowania, odczucia. Działania te pozwalają modyfikować niekorzystne zachowania na rzecz prawidłowych, akceptowalnych w społeczeństwie. Aby osiągnąć zamierzone cele, praca każdego uczestnika winna odbywać się nie tylko podczas zajęć treningowych, ale także na co dzień.

Trening umiejętności społecznych dla dzieci w Warszawie stanowi cykl spotkań zapewniających skuteczną zmianę i utrwalenie prawidłowych zachowań.

Korzyści z treningu umiejętności społecznych dla dzieci

- Umiejętność nawiązywania i podtrzymywania rozmowy, dyskutowania.

- Umiejętność wyrażania krytyki, ale i reagowania na nią.

- Umiejętność radzenia sobie z różnymi emocjami.

- Umiejętność słuchania innych i zadawania pytań.

- Wykształcenie postawy asertywnej.

- Współpraca w grupie.

- Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

- Rozumienie uczuć innych – empatia.