Trening umiejętności społecznych

TUS PLUS

Trening umiejętności społecznych w Warszawie

 

Trening stanowi cykl 28 spotkań, trwających 60 minut


Lokalizacja: 
Skuterowa 9 
Warszawa 

Cena: 875 zł za miesiąc

Treningu umiejętności społecznych dla dzieci

Umiejętności społeczne warunkują realizację celów życiowych, kształtują relacje z innymi ludźmi, wpływają na skuteczność i sukces zawodowy w dorosłości. Umożliwiają współdziałanie, pracę w grupie, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z emocjami w różnych sytuacjach, także kryzysowych.

Od jakiego wieku Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci?

Nauka i kształtowanie tych zdolności trwa całe życie - nigdy nie jest za późno na pracę nad nimi. Częściowo każdy uczy się ich już od dzieciństwa, zdarza się jednak, że z różnych przyczyn nie uda się ich nabyć czy ukształtować w prawidłowy sposób. W takich sytuacjach warto skorzystać z treningu umiejętności społecznych dla dzieci, którego podstawą jest komunikacja interpersonalna. Obecnie z zajęć korzystają coraz młodsze dzieci, co zwiększa szansę ich rozwoju oraz świadomego kształtowania postaw i poczucia własnej wartości już od najmłodszych lat.

Na czym polega trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w Warszawie?

Zajęcia treningu umiejętności społecznych dla dzieci polegają na pracy grupowej, angażują wszystkich uczestników, którzy w ich trakcie odgrywają scenki, analizują konkretne sytuacje, zachowania, odczucia. Działania te pozwalają modyfikować niekorzystne zachowania na rzecz prawidłowych, akceptowalnych w społeczeństwie. Aby osiągnąć zamierzone cele, praca każdego uczestnika winna odbywać się nie tylko podczas zajęć treningowych, ale także na co dzień.

Trening umiejętności społecznych dla dzieci w Warszawie stanowi cykl spotkań zapewniających skuteczną zmianę i utrwalenie prawidłowych zachowań.

Na zajęcia TUS PLUS zapraszamy rodziców dzieci objętych wsparciem. Rodzina bowiem, to podstawowe środowisko, gdzie dziecko uczy się i utrwala umiejętności społeczne. Podczas zajęć z rodzicami zapewniamy wiedzę, nad jakimi umiejętnościami należy pracować z dzieckiem oraz podpowiadamy w jaki sposób rodzic może włączyć się w ten proces, tak aby dziecko miało szansę zgeneralizować te umiejętności. 

Korzyści z treningu umiejętności społecznych dla dzieci

- Umiejętność nawiązywania i podtrzymywania rozmowy, dyskutowania.

- Umiejętność wyrażania krytyki, ale i reagowania na nią.

- Umiejętność radzenia sobie z różnymi emocjami.

- Umiejętność słuchania innych i zadawania pytań.

- Wykształcenie postawy asertywnej.

- Współpraca w grupie.

- Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

- Rozumienie uczuć innych – empatia.

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z Aspargerem

Zespół Aspergera to zaburzenie zaliczane do całościowych zaburzeń rozwojowych, a dokładniej w spektrum autyzmu (Autism Spectrum Disorder ASD). Zespół Aspergera u dzieci bardzo często objawia się poprzez zaburzenia w obszarze relacji międzyludzkich, relacji społecznych oraz komunikacji z rówieśnikami. Z tego też powodu dzieci z ASD są bardzo często odrzucane przez kolegów, z czym trudno jest im sobie poradzić. Osamotnienie, niezrozumienie oraz zagubienie w społeczeństwie może doprowadzić do pojawienia się nieadekwatnych zachowań.

W Polsce bardzo często korzysta się z Treningu Umiejętności Społecznych, dzięki któremu dzieci z Zespołem Aspergera nie tylko uczą się prawidłowych i odgórnie przyjętych norm społecznych. W trakcie treningu dzieci ćwiczą komunikację poprzez odgrywanie scenek, zabawę, a także pracę grupową.

Jakich umiejętności uczy program treningów umiejętności społecznych?

Dzieci z Zespołem Aspergera potrzebują ogromnego wsparcia i terapii z programem, który pomoże im w społecznej adaptacji. W trakcie terapii niezbędne jest również świadczenie wsparcia w sferze emocjonalnej.

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w Warszawie uczy maluchy z ASD szeregu umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Wyróżnia się m.in.:

  • przedstawianie się, słuchanie, ignorowanie, dołączanie do rozmowy,

  • zadawanie pytań, nieprzerywanie innym rozmówcom,

  • komplementowanie innych, wyrażanie sympatii oraz okazywanie wdzięczności,

  • radzenia sobie w sytuacjach nieprzyjemnych, rozwiązywania konfliktów,

  • akceptowanie konsekwencji podejmowanych decyzji – w tym również przegrywania.