Terapia psychopedagogiczna

Terapia psychopedagogiczna

Prowadzący:
dr Beata Rola

Ze względu na niski poziom indywidualizacji kształcenia i model uczenia „pod klucz” wiele dzieci ma trudności z opanowaniem materiału. Nieumiejętność dostosowania się do oczekiwań nauczycieli wpędza dziecko w poczucie winy potęgując niechęć do nauki, co tworzy zamknięty krąg i pogłębia problem. Kolejne niepowodzenia powodują u dziecka frustrację i zaniżoną samoocenę, a nawet mogą przyczyniać się do gorszego funkcjonowania jednostki w życiu dorosłym. Aby temu zapobiec warto wiedzieć jak mądrze wspierać dziecko w procesie zdobywania wiedzy. Przede wszystkim należy zidentyfikować przyczyny trudności i dostosować odpowiednie metody postępowania. 

Terapia psychopedagogiczna prowadzona pod nadzorem wykwalifikowanego terapeuty pomoże znaleźć odpowiedzi na poniższe pytania:

-jak wspomagać edukację dziecka w domu?

-jak przeciwdziałać trudnym zachowaniom?

-jak uczyć samodzielności podążając za rozwojem dziecka?

-jak wspierać poczucie wartości u dzieci i młodzieży?