Doskonalenie umiejętności szkolnych dla dzieci klas 0-3 SP

Rozwój umiejętności szkolnych

Prowadzący: 
Justyna Olejnik

Zajęcia trwają 60 minut

Zajęcia dydaktyczne wspierają rozwój dojrzałości i gotowości szkolnej uczniów klas 0, doskonalą kompetencje emocjonalno - społeczne i umiejętności szkolne uczniów klas 1-3 SP.


Cel
 zajęć:

-rozwój/doskonalenie/integracja funkcji poznawczych: sprawności kierowania uwagą, koncentracji, pamięci, postrzegania,

-rozwój myślenia słowno-logicznego, operacji myślowych, zdolności wyobrażeniowych, pojęciowych,  

-rozwój/doskonalenie umiejętności językowych, czytania ze rozumieniem, tworzenia wypowiedzi słownych i pisemnych, 

-rozwój/doskonalenie kompetencji matematycznych,

-rozwój/doskonalenie kompetencji komunikacyjnych oraz emocjonalno-społecznych.

Program zajęć:

-rozwój/integracja procesów poznawczych,

-rozwój/doskonalenie orientacji przestrzennej,

-rozwój/doskonalenie umiejętności językowych, myślenia,

-rozwój/doskonalenie kompetencji matematycznych,

-wsparcie dla dzieci z problemem dysleksji, dysortografii,

-rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych,

-rozwijanie umiejętności uczenia się, funkcji wykonawczych.