Psychoterapia dzieci

czas trwania: 50 minut

 

Na czym polega psychoterapia dzieci?

Psychoterapia dzieci polega na ocenie funkcjonowania dziecka dokonywanej przez terapeutę, a następnie na wspieraniu dziecka i jego rodzica/rodziców/opiekunów w korekcie nieprawidłowości oraz w radzeniu sobie z trudnościami. W terapii istotna jest indywidualna praca z dzieckiem z zastosowaniem metod odpowiednich dla jego wieku i etapu rozwoju oraz współpraca z rodzicami/opiekunami polegająca na ich psychoedukacji związanej z mechanizmami powodującymi trudności u dziecka.

Czym psychoterapia dzieci różni się od psychoterapii młodzieży i dorosłych?

Podstawowym czynnikiem różniącym psychoterapię młodzieży i dorosłych od terapii dzieci jest fakt, iż w wypadku najmłodszych w procesie psychoterapii niezbędna jest współpraca rodziców z terapeutą. Poza sesjami terapeutycznymi rodzice powinni być bowiem w stanie po części przejąć rolę psychologa, by móc zapewnić właściwy postęp dziecka w walce z problemami.

Jakie problemy pomaga rozwiązywać psycholog dziecięcy Żoliborz?

Z pomocy psychologa dziecięcego warto skorzystać, gdy dziecko przejawia zachowania i tendencje, które mogą powodować niepokój. Są to przede wszystkim:

  • moczenie się w nocy
  • lęki i fobie (na przykład związane ze szkołą, napady paniki)
  • zamknięcie się w sobie dziecka
  • trudności w relacjach z rówieśnikami
  • trudności w nauce (także odmawianie uczenia się i uczęszczania do szkoły)
  • obniżony nastrój utrzymujący się przez dłuższy czas
  • nadmierne skupienie na jedzeniu (objadanie się lub restrykcyjne odchudzanie)
  • myśli samobójcze
  • silne przeżywanie trudnej zmiany w życiu (na przykład rozwodu bądź rozstania rodziców lub śmierci ważnej osoby)

Sesje terapeutyczne prowadzone są dla dzieci od 3 roku życia. Spotkania z terapeutami trwają 50 minut i odbywają się raz w tygodniu.