Diagnoza i terapia przetwarzania słuchowego

NEUROFLOW Aktywny Trening Słuchowy® (ATS) - terapia słuchowa Warszawa

 

Prowadzący:
Ewa Rycombel

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow trwa 90 minut
Kolejne rediagnozy - 60 minut

 

Czym jest terapia słuchowa Neuroflow ATS®?

Jest to interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń (od 4. roku życia). Trening Neuroflow ATS® prowadzony jest on-line i jest dostępny na platformie internetowej.

Na czym polega terapia słuchowa Neuroflow ATS® w Warszawie?

Przed wykonaniem baterii znormalizowanych testów słuchowych, na podstawie których pacjent może zostać zakwalifikowany na terapię Neuroflow ATS® w Warszawie, należy wykonać badanie słuchu fizycznego (audiometria tonalna).

Trening - w zależności od głębokości zaburzeń przetwarzania słuchowego - może liczyć od dwóch do czterech etapów. Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą przeprowadzaną przez certyfikowanego providera metody Neuroflow ATS®.

Na podstawie wyników uzyskanych przez pacjenta przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń. Zaleca się, by sesje treningowe w terapii słuchowej Neroflow odbywały się 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa około 25-30 minut. Jeden etap treningu trwa około 2 miesięcy.

Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb pacjenta – trening w przypadku dzieci może być prowadzony w domu pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty.

Program terapii słuchowej Neuroflow zawiera bogaty, dostosowany dla różnych grup wiekowych materiał słowny, opowiadania, wiersze, zagadki.

Terapia słuchowa Neuroflow ATS® w Warszawie, jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się.


SSP prof. Porgesa

 

Prowadzący:
Ewa Rycombel

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą SSP trwa 90 minut
Kolejne rediagnozy - 60 minut

SAFE AND SOUND PROTOCOL (SSP) prof. Porgesa

TERAPIA DOKTORA STEPHENA PORGESA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Terapia słuchowa mająca na celu zmniejszenie stresu i wrażliwości słuchowej, przy jednoczesnym zwiększeniu zaangażowania społecznego i odporności na dźwięki.

Osoby z zaburzeniami przetwarzania słuchowego często wykazują nadwrażliwość dźwiękową i przeciążenie słuchowe spowodowane hałasem, co prowadzi do niepokoju i/lub przytłoczenia emocjonalnego. Kiedy reakcja emocjonalna na dźwięk jest negatywna, układ limbiczny stymuluje nerw błędny i autonomiczny układ nerwowy w taki sposób, że jednostka przyjmuje postawę „walcz lub uciekaj”. Metoda SSP ćwiczy i systematycznie rzuca wyzwanie systemowi słuchowemu za pomocą odpowiednio przetworzonej muzyki, koncentrującej się na określonej częstotliwości ludzkiej mowy.


Na czym polega terapia słuchowa?

Terapia słuchowa polega na słuchaniu zmodyfikowanych ścieżek muzycznych, które ze względu na swoją specyfikę akustyczną aktywują brzuszną część nerwu błędnego.


Wskazania:

 • zaburzenia kontaktu, autyzm,
 • nadwrażliwość słuchowa, nadreaktywność na dźwięki, fonofobia,
 • zaburzenia percepcji słuchowej,
 • zaburzenia zrozumiałości mowy,
 • drażliwość, nerwowość, lęk, nadmierna reaktywność emocjonalna,
 • zaburzenia snu, jąkanie, zespół jelita drażliwego, bóle brzucha nieuzasadnione medycznie.


Terapia słuchowa metodą Warnkego w Warszawie

Prowadzący:

Ewa Rycombel

Przesiewowe badanie funkcji słuchowych z instruktażem dla rodziców: 250 zł/ 90 min

Wypożyczenie urządzenia: 300 zł/ miesięcznie, kaucja zwrotna: 1000 złTerapia metodą Warnkego

Trudności z przetwarzaniem bodźców słuchowych, wzrokowych i motorycznych mogą utrudniać słuchanie i mówienie oraz przyczyniać się do gorszych wyników edukacyjnych. Aby dziecko było w stanie sprostać wymaganiom edukacyjnym, czynności te muszą być w pełni zautomatyzowane. Trening skierowany jest do dzieci i Pacjentów dorosłych, którzy doświadczają:

 • trudności w nauce
 • problemów w lateralizacji
 • zaburzeń przetwarzania słuchowego
 • problemów logopedycznych
 • trudności wynikających z dysleksji
 • problemów z koncentracją uwagi i zapamiętywaniem

Trening Warnkego ma za zadanie oddziaływać na zmysły wzroku, słuchu i motorykę usprawniając tym samym proces zapamiętywania i przyswajania informacji, prawidłowego reagowania na bodźce i rozwój motoryczny Pacjenta. Przesiewowa diagnoza pozwala zdiagnozować występujące u Pacjenta problemy związane z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, a uzyskane wyniki umożliwiają dopasowanie przebiegu terapii do indywidualnych potrzeb Pacjenta. Diagnozę przesiewową wykonuje się przy wykorzystaniu urządzenia Audio-Trainer 3000.