Warsztaty rozwoju osobistego dla dorosłych z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem

Prowadzący:
dr Beata Rola


Zespół Aspergera terapia w Warszawie

 Czym przejawiają się zespół Aspergera oraz autyzm u dorosłych?

Do rozpoznania autyzmu oraz zespołu Aspergera najczęściej dochodzi we wczesnym wieku. Nie oznacza to jednak, że zaburzeń tych nie można zdiagnozować także w wieku dorosłym, choć rozpoznanie jest wtedy znacznie trudniejsze. W wypadku zespołu Aspergera objawy u dorosłych są bardzo podobne do tych, które występują u dzieci. Najczęściej są to:

 • trudności w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych

 • nieumiejętność nawiązywania i podtrzymywania rozmowy

 • brak umiejętności pracy w grupie

 • zachowania obsesyjno-kompulsywne

 • nietypowe zainteresowania pochłaniające często większość czasu

 • trudności w wykonywaniu poszczególnych czynności

 • zaburzenia percepcji zmysłowej

W wypadku autyzmu u dorosłych, rozpoznania można dokonać poprzez obserwację takich objawów, jak:

 • niepodejmowanie kontaktu wzrokowego

 • nieumiejętność budowania więzi

 • nieumiejętność wyrażania emocji

 • problem z rozpoznawaniem emocji innych osób

 • nietolerancja w stosunku do zmian

 • silna nadwrażliwość na hałas

Problemy osób dotkniętych zespołem Aspergera i autyzmem w dorosłym życiu

Osoby z zespołem Aspergera są podatne na depresję, często dochodzi u nich do wycofania, poczucia stresu, a także agresywnych zachowań. U dorosłych cierpiących na autyzm obserwuje się poczucie niedopasowania społecznego skutkującego wycofaniem, spotęgowanym unikaniem przez autystę miejsc hałaśliwych. Osoby te często żyją zgodnie ze ściśle ustalonym planem, a każda zmiana wywołuje silny niepokój, lęk oraz agresję.

W jaki sposób terapia pomaga osobom z zespołem Aspergera i autyzmem w Warszawie?

Podczas terapi Aspergera w Warszawie uczestnicy poznają siebie nawzajem, analizują problemy stanowiące o trudnościach w codziennym funkcjonowaniu i poznają różne formy przeciwdziałania społecznej izolacji. Terapia dla osób z zespołem Aspergera i autyzmem pomaga uczestnikom:

 • poznać i zrozumieć siebie i innych

 • wzmocnić poczucie własnej wartości

 • radzić sobie ze stresem

 • rozpoznawać i regulować emocje

 • rozwijać kompetencje komunikacyjne

Terapia Aspergera w Warszawie umożliwia również wymianę doświadczeń dotyczących zasad i norm społecznych.

Korzyści wynikające z terapii Aspergera w Warszawie

Dzięki spotkaniom podczas sesji terapeutycznych ich uczestnicy mogą przede wszystkim lepiej zrozumieć siebie oraz swoje relacje z innymi. Korzyściami wynikającymi z terapii dla osób z zespołem Aspergera i autyzmem są:

 • obniżenie poziomu lęku

 • zminimalizowanie ataków paniki

 • lepsze samopoczucie i funkcjonowanie
Nasza poradnia oferuje również terapię par oraz terapię okołoporodową, zawierającą  psychologiczną pomoc okołoporodową: konsultacje oraz terapię, także z udziałem niemowlęcia.

Zespół Aspergera terapia w Warszawie

 Koszt spotkania: 120 zł.

Liczba miejsc: 4-8 osób

Prowadząca: dr. Beata Rola

ZAJĘCIA TERAPII ODBYWAJĄ SIĘ STACJONARNIE Z ZACHOWANIEM ZASAD REŻIMU SANITARNEGO