Konsultacja psychiatryczna

Konsultacje psychiatryczne
Prowadzący:
Adrian Płocharczyk
 

Wizyta diagnostyczna

czas trwania: 50 minut

 

Wizyta kontrolna

czas trwania: 40 min

 
Wizyta doraźna

czas trwania: 15 minut

Konsultacja psychiatryczna to rozmowa z psychiatrą, podczas której lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad i stawia diagnozę. W zależności od potrzeb Pacjenta, lekarz może zaproponować różne formy dalszego leczenia, od farmakoterapii po psychoterapię. Możliwe jest również zlecenie dodatkowych badań w celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat ogólnego stanu zdrowia. Lekarz ma uprawnienia do wystawienia zaświadczeń o stanie zdrowia i zwolnień lekarskich. Konsultacja psychiatryczna zalecana jest w przypadku podejrzenia występowania:

- zaburzeń nastroju,

- zaburzeń lękowych,

-zaburzeń psychotycznych,

- zaburzeń odżywiania, zaburzeń snu i zaburzeń seksualnych,

- zaburzeń osobowości,

- zaburzeń całościowych i  neurorozwojowych,

- dolegliwości psychosomatycznych,

- uzależnień.

Każdy z powyższych problemów jest wskazaniem do skorzystania z pomocy psychiatrycznej. Wizyty u lekarza umożliwiają wyeliminowanie lub złagodzenie objawów choroby, zyskanie wsparcia oraz lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym.


Opis konsultacji:

Wizyta diagnostyczna ma na celu rozmowę z Pacjentem, uzyskanie szczegółowych danych na temat jego stanu zdrowia, postawienie adekwatnej diagnozy oraz wyznaczenie indywidualnego planu leczenia. Możliwe jest zlecenie dodatkowych badań laboratoryjnych bądź obrazowych, a także zaproponowanie konsultacji lekarzy innych specjalności.

Podczas wizyt kontrolnych lekarz na bieżąco ocenia stan psychiczny Pacjenta, omawia skutki leczenia, modyfikuje farmakoterapię, a także wydaje dalsze zalecenia.

Wizyta doraźna odbywa się w chwili uzyskania przez Pacjenta remisji funkcjonalnej celem przedłużenia recepty na stale przyjmowane leki. Podczas wizyty doraźnej istnieje możliwość wystawiania zaświadczenia o stanie zdrowia bądź wydania Pacjentowi jego dokumentacji medycznej. Dla Pacjentów, którzy wcześniej odbyli wizytę diagnostyczną i wizyty kontrolne, istnieje możliwość przeprowadzenia wizyty doraźnej w formie teleporady.