Grupa wsparcia (psychoedukacyjna) dla rodziców nastolatków

Grupa wsparcia (psychoedukacyjna) dla rodziców nastolatków

 

czas trwania: 2,5 godziny 
raz na tydzień
cykl zawiera 12 spotkań

 

Grupa liczy od 5 do 10 osób i spotyka się jeden raz w tygodniu przez 3 miesiące. Każde spotkanie trwa 2,5 godziny i, w zależności od tematu, praca odbywa się w różnej formie, także warsztatowej.

Cele pracy grupy:

· wzrost świadomości rodziców w zakresie rozwoju psychicznego nastolatka,

· wzrost świadomości roli, jaką w życiu nastolatka odgrywają dorośli,

· przegląd typowych zaburzeń wieku dojrzewania,

· wspieranie budowania poczucia własnej wartości u nastolatków,

· analiza zmian w różnych obszarach funkcjonowania nastolatka,

· zwiększenie wiedzy rodziców na temat zagrożeń wieku dorastania,

· rozwój kompetencji rodziców w zakresie prowadzenia rozmowy z nastolatkami, uwzględniającej ich potrzeby emocjonalne,

· wspieranie rodziców w ich decyzjach wychowawczych.

Tematy poruszane w trakcie spotkań obejmują najważniejsze zagadnienia związane z rozwojem nastolatków:

· rozwój psychiczny i emocje nastolatka,

· problemy wieku dojrzewania,

· komunikacja z nastolatkiem (warsztaty),

· zagrożenia wieku dojrzewania (tendencje autodestrukcyjne, uzależnienia),

· zaufanie, intymność i stawianie granic (warsztaty).