Blog

Na czym polega psychoterapia?

Psychoterapia pochodzi od połączenia greckich słów psyche – dusza i therapein – leczyć, oznacza de facto „leczenie duszy”. Polega się na zastosowaniu różnorodnych metod psychologicznych bazujących na kontakcie między psychoterapeutą, a osobą bądź osobami zgłaszającymi się na terapię. Bezpośrednim celem psychoterapii jest leczenie i wspomaganie leczenia zaburzeń osobowości i chorób psychicznych, nie znaczy to jednak, że jest to jej jedyne przeznaczenie. Jako dziedzina wielostronna i holistyczna służy także poprawie dobrostanu psychicznego, nauce regulacji emocji, rozwojowi umiejętności społecznych, wyzwalaniu potencjału jednostki, wzmacnianiu relacji czy zmianie niesprzyjających schematów myślenia i działania. Może wspomagać pokonanie kryzysu lub przepracowanie doznanych traum. Wachlarz oddziaływań terapeutycznych jest niezwykle szeroki i z tego względu psychoterapia sprzyja rozwiązywaniu różnego rodzaju trudności.

Potrzebujesz pomocy psychologicznej?

Umów wizytę już dziś

Dla kogo jest psychoterapia?

Z psychoterapii korzystają osoby potrzebujące wsparcia lub leczenia w różnych obszarach zdrowia psychicznego. Jest skierowana między innymi do osób cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, choroby psychiczne lub zaburzenia osobowości. Ale nie są to jedyne powody zgłaszania się na terapię. Przydatna jest także dla osób, które przechodzą kryzys i chcą jak najlepiej sobie z nim poradzić wzmacniając swoje mocne strony i wypracowując adaptacyjne sposoby reagowania. Psychoterapia sprawdzi się jako pomoc dla osób, które doznały traumy w wyniku śmierci bliskiej osoby, wypadku, zagrożenia życia i zdrowia czy nadużyć seksualnych. Może być także skutecznym narzędziem dla osób, które tkwią w szkodliwych wzorcach działania i chcą nauczyć się działać inaczej lub po prostu pragną poprawić swoje codzienne funkcjonowanie. Jak widać – ile osób, tyle powodów zgłaszania się na terapię.

Kiedy warto zgłosić się do psychoterapeuty?

Do skorzystania z pomocy specjalisty powinny nas skłonić objawy utrudniające bądź uniemożliwiające normalne funkcjonowanie na co dzień. Może do nich należeć utrzymujący się obniżony nastrój, poczucie, że nic nas nie cieszy, trudności ze skupieniem lub utrzymaniem uwagi, zaburzenia snu czy żywienia, ale też chwiejny nastrój, brak poprawy stanu psychicznego mimo wysiłku czy podejmowanie zachowań ryzykownych. Warto jednak pamiętać, że do psychoterapeuty można się zgłosić również wtedy, gdy jakaś sytuacja (w naszej ocenie) przerasta nasze możliwości radzenia sobie z nią czy czujemy się nią przytłoczeni. Należy rozważyć skorzystanie z pomocy psychoterapeuty także wtedy, gdy stwierdzamy, że nasze relacje z innymi, mimo starań, nie są zadowalające i wpływają na pogorszenie naszego samopoczucia. Czasami wystarczy niewielka ilość wsparcia by pójść w dobrym kierunku.

Jak wygląda psychoterapia?

Psychoterapia opiera się na stosowaniu różnorodnych metod psychologicznych, których celem jest pomoc pacjentowi. Osadzona jest w relacji między pacjentem/klientem, a psychoterapeutą. Psychoterapia może mieć formę indywidualną bądź grupową, a także dotyczyć rodzin, par czy dzieci. W każdym przypadku przebieg terapii będzie wyglądać nieco inaczej, jednak z reguły pierwsze kilka spotkań ma charakter konsultacyjny, następnie zaś podpisywany jest kontrakt terapeutyczny, który stanowi obowiązującą umowę między terapeutą, a osobą lub osobami uczęszczającymi na psychoterapię. To, jak przebiega proces terapeutyczny, jest kwestią bardzo indywidualną i zależy od wielu czynników, takich jak problem, który zgłasza pacjent, zaangażowanie pacjenta, nurt terapii czy stosowane metody. Najczęściej psychoterapia odbywa się od jednego do kilku razy w tygodniu przez okres od kilku tygodni do nawet kilkunastu lat.

Czym kierować się w wyborze psychoterapeuty?

Jeszcze przed pierwszym spotkaniem warto sprawdzić jakie kwalifikacje posiada psychoterapeuta, czy ma za sobą odpowiednie przeszkolenie, będące gwarantem przygotowania do wykonywania zawodu zgodnie z etycznymi standardami pomagania, w jakich obszarach się specjalizuje oraz czy regularnie korzysta z superwizji. Czynniki formalne nie są jednak jedynymi wyznacznikami tego, jak ułoży się współpraca z terapeutą. Podczas pierwszych kilku wizyt warto zwrócić uwagę na to jak czujemy się w kontakcie z tym terapeutą oraz jaka panuje atmosfera. Wybór terapeuty jest kwestią bardzo indywidualną, dlatego też subiektywne odczucia towarzyszące rozmowie mają ogromne znaczenie. Może okazać się, że terapeuta idealny dla jednej osoby absolutnie nie będzie pasować innej. Nie należy się tym zrażać i warto znaleźć terapeutę, przed którym będziemy mogli się otworzyć.

Jaki nurt psychoterapii wybrać?

Nurtów psychoterapii jest mnóstwo i każdy z nich charakteryzuje się innymi metodami oddziaływania. Na wybór nurtu psychoterapii mogą wpłynąć osobiste preferencje i oczekiwania, a także rodzaj problemu, z którym zgłaszamy się do terapeuty. Poniżej przedstawiamy kilka najbardziej popularnych nurtów w psychoterapii.

Nurt poznawczo-behawioralny opiera się na założeniu, że wyuczone błędy poznawcze w myśleniu prowadzą do nieprawidłowych sposobów reagowania. Kluczem jest więc wykształcenie zdrowych sposobów myślenia i reagowania. Terapia prowadzona w tym nurcie należy raczej do krótkoterminowych i jest nastawiona na szybkie rozwiązanie problemu. Sprawdzi się między innymi przy leczeniu zaburzeń lękowych.

Nurt psychodynamiczny, mimo iż wyewoluował z klasycznej psychoanalizy, jest wzbogacony o współczesne metody oddziaływań. Bazuje na założeniu, że nieuświadomione konflikty wewnętrzne prowadzą do dysfunkcyjnych strategii działania. Celem terapii jest uświadomienie własnych ukrytych potrzeb i uzyskanie wglądu w schematy własnego funkcjonowania. Sprawdza się między innymi w leczeniu traum, zaburzeń osobowości czy niektórych form depresji.

W nurcie systemowym jednostka jest postrzegana jako część systemu (np. rodziny, pary), która oddziałuje i jest podatna na wpływ innych elementów systemu. Kluczem są tu zależności cyrkularne. Nurt ten doskonale sprawdzi się w terapii rodzin czy par.

Nurt humanistyczny podkreśla autonomię i wyjątkowość każdej jednostki dążąc do wyzwolenia jej potencjału i zwiększenia samoświadomości. Podstawą jest tu pełna akceptacja klienta, aktywne słuchanie i stworzenie pełnej swobody wyrażania swojego prawdziwego „ja”.

Warto jednak pamiętać, że wybór nurtu ma, mimo wszystko, drugorzędne znaczenie. Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że zdecydowanie ważniejsze od nurtu psychoterapii jest relacja między pacjentem/ klientem, a psychoterapeutą.

Skąd wiadomo, że psychoterapia działa?

Celem psychoterapii jest niwelowanie cierpienia, choć trzeba pamiętać, że trwająca psychoterapia może konfrontować z negatywnymi uczuciami czy trudnymi przeżyciami. Skuteczność dobrze prowadzonego procesu terapeutycznego polega na wyposażeniu pacjenta/ klienta w adaptacyjne i korzystne narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Można więc stwierdzić, że psychoterapia działa, gdy pacjent/klient zwiększa własną samoświadomość, wypracowuje regulację emocji i potrafi stawić czoła czekającym go trudnościom, co bezpośrednio przekłada się na lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym.

Potrzebujesz pomocy
psychologicznej?

Umów wizytę