Cennik

Psychoterapia
Psychoterapia indywidualna
50 minut
160 zł - 170 zł
Psychoterapia par

 75 minut
 250 zł

Psychoterapia rodzin

75 minut
300 zł

Psychoterapia młodzieży

50 minut
160 zł

Psychoterapia dzieci

50 minut
160 zł

Psychoterapia rodzica z dzieckiem

60 minut
190 zł

Psychoterapia okołoporodowa

50 minut
160 zł

 

Konsultacje psychiatryczne
Wizyta diagnostyczna
50 minut
250 zł

Wizyta kontrolna
40 minut
210 zł

Wizyta doraźna
15 min
100 zł


Diagnoza i Terapia Przetwarzania Słuchowego
SSP prof. Porgesa

Kwalifikacja pacjenta na terapię metodą SSP - rozmowa z rodzicem 220 zł/ do 60 min  

250 zł/ do 90 minut 

Kolejne rediagnozy - 220 zł/ do 60 minut

Neuroflow - aktywny trening słuchowy

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow - 300 zł/ do 90 minut
Kolejne rediagnozy - 270 zł/ do 60 minut

Integracja Bilateralna

Diagnoza (pierwsze spotkanie) - 270 zł / 90 minut
Opis diagnozy - 70 zł
Terapia Bilateralna (konsultacja)- 180 zł/ 60 minut


Wsparcie rozwoju i umiejętności szkolnych
Rozwój umiejętności szkolnych
60 minut
120 zł
Wsparcie w nauce i uczeniu się 

60 minut
120 zł

Trening samodzielnej organizacji nauki i zarządzania czasem
60 minut
120 zł
 
Wsparcie rozwoju gotowości szkolnej
60 minut
120 zł

Terapia Ręki
Zajęcia dla dzieci w wieku 3-4 lat
30 minut/ 50 zł
Zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat
45 minut/ 70 zł
Spotkanie diagnostyczne 90 minut/150 zł

Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w nauce
Zajęcia dla dzieci szkolnych
60 minut/ 120 zł 

Młodzieżowa grupa psychoedukacyjna 
1100 zł / 12 spotkań Warsztaty rozwoju osobistego dla młodzieży/dorosłych z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem
900 zł/ 10 spotkań 

Maturalna grupa psychoedukacyjna

Trening umiejętności społecznych

1100 zł/ 12 spotkań 

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
150 zł/ spotkanie indywidualne
900 zł/ 10 spotkań w grupie